• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

2.2 Ääniympäristö

Äänellisen ympäristön avulla näkövammainen opiskelija pystyy ymmärtämään ympärillä tapahtuvia asioita sekä itse orientoitumaan siihen.


Tulee muistaa, että auditiivisen ympäristön pitää olla mahdollisimman stimuloiva, selkeä ja mielenkiintoinen.

Auditiivisen ympäristön suunnittelussa huomioitavaa

  • tilassa ei saa kaikua, jotta opiskelija pystyy erottamaan suuntia ja etäisyyksiä
  • opiskelija pitää asettaa luokassa sellaiseen kohtaan, että akustiset kuunteluolosuhteet ovat mahdollisimman hyvät
  • tilassa ei saa olla ylimääräistä melua, vaan mahdollisimman luonnollinen äänellinen ympäristö
2. Oppimisympäristö

Toiminnallinen näkö opiskelussa