• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.3.4 Absorptiolasit

Absorptiolaseilla voidaan vähentää häikäisyä ja parantaa kontrastia.

Periaatteessa käsitteet absorptiolasit, suodatinlasit ja aurinkolasit ovat rinnakkaisia. Ero syntyy siitä, että aurinkolasit on yleisnimitys - absorptiolaseja voidaan käyttää myös sisätiloissa. Absorptiolaseilla on kaksi funktiota: vähentää häikäisyä ja parantaa kontrastia.

Toiminnallista näköä vaikeuttaa sinisen valon hajoamisesta johtuva häikäistyminen. Tästä syystä hyvin yleinen linssiväri heikkonäköisellä on keltainen tai oranssi. Ideana on siis suodattaa sinistä aallonpituutta pois. Linssivärien voidaan katsoa jakaantuvan selektiivisiin ja ei-selektiivisiin linsseihin. Selektiivinen linssi suodattaa voimakkaasti aina jotakin tiettyä aallonpituutta. Ei-selektiiviset linssit taas ovat yleensä ns. normaaleja aurinkolasilinssejä (harmaita, ruskeanharmaita, vihertävänharmaita jne.). Nämä linssit suodattavat hyvin tasaisesti kaikkia aallonpituuksia.

Erityyppisiä absorptiolaseja hyvän näköinen absorptiolasi
Kuvat 30 ja 31. Vasemmalla erityyppisiä absorptiolaseja. Oikealla absorptiolasi voi myös olla hyvän näköinen

Linssivärin valinta on aina hyvin yksilöllinen asia. Joidenkin tyypittelyjen mukaan tietylle diagnoosiryhmälle sopivat tietyt linssivärit. Kuitenkaan käytännössä tällaisiin kaavoihin ei voida turvautua. Tutkija ei voi määrätä asiakkaalle linssiväriä, vaan useiden kokeiltujen linssivärien jälkeen asiakkaalle muodostuu - toivottavasti - käsitys siitä, mikä väri tuntuu hänestä parhaimmalta.

Perinteisesti näkövammaiskäytössä on ollut keltainen, oranssi ja punainen linssi. Moni kuitenkin valitsee varsinkin ulkokäyttöön vihertävän Ray Ban -tyyppisen linssivärin. Lisäksi väriskaala ulottuu keltaoranssista ruskean vivahteisiin, vihreisiin, punertaviin ja kaikkiin mahdollisiin väreihin. Ei ole siis olemassa mitään erillistä värivalikoimaa näkövammaiskäyttöön vaan kaikki värit ja värjäystyypit ovat täysin mahdollisia.

Kuva ilman absorptiota Kuva keltaisella absorptiolinssillä Kuva vihertävällä absorptiolinssillä
Kuvat 32 - 34. Vasemmalla näkymä ilman absorptiota. Keskellä sama näkymä keltaisella absorptiolinssillä. Oikealla sama näkymä vihertävällä absorptiolinssillä.

4.3 Apuvälineet