• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

2.6 Adaptaatio

Adaptaatiolla tarkoitetaan silmän sopeutumista erilaisiin valaistustasoihin. Adaptoitumisessa on kyse sekä pupillin eli mustuaisaukon supistumisesta tai laajenemisesta, että verkkokalvon adaptoitumisesta.


Usein puhutaan erikseen hämäräadaptaatiosta ja valoadaptaatiosta. Hämäräadaptaatiossa kyse on silmän sopeutumisesta valotason pudotukseen. Adaptaatio on aluksi nopeaa, mutta hidastuu sitten huomattavasti. Täydelliseen hämäräadaptoituminen kestää noin puoli tuntia. Melko hyvä adaptoituminen tapahtuu jo 5-7 minuutissa. Hämäränäkemisen ongelmista tai hämäräsokeudesta puhutaan kun sopeutuminen hämärään on selvästi vaillinaista.

Valoadaptaatio on edelliselle vastakkainen ilmiö. Nopea valomäärän lisäys aiheuttaa häikäistymisen ja heikentää siten näkemistä. Adaptoituminen kirkkaaseenkin valoon tapahtuu alle minuutissa. Monissa silmäsairauksissa sopeutuminen valoon on vaikeutunut, jolloin asiakkaalla todetaan olevan normaalista poikkeavaa häikäistymisherkkyyttä.

Hämäränäön ongelmien ja häikäistymisherkkyyden testaamiseen ei ole olemassa yleisesti käytössä olevaa menetelmää. Näkökeskus Visiossa on kehitetty erityisesti näiden ongelmien ( ja valontarpeen) tutkimiseen tarkoitettu valohuone, sekä erityisesti hämäränäkemisen tutkimiseen tarkoitettu L.I.V.A-examination, jolla tutkitaan sekä hidasta että nopeaa hämäräadaptoitumista.


< Näön toiminnot