• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

2.3 Akkomodaatio

Akkommodaatio on mykiön ja sädekehän toimintaa, jossa silmä sopeutuu valaistukseen ja tarkentaa katsottavaan kohteeseen.


Mykiö lisää silmän taittovoimaa sitä enemmän mitä lähempänä katsottava kohde on. Mykiön kokonaistaittovoima lepotilassa on 16-18D, mutta akkommodoitaessa sen voimakkuus voi lisääntyä jopa 33D asti. Nuoren ihmisen normaali akkommodaatiokyky pitää kuvan tarkkana hyvinkin läheltä katsottuna.

Lähellä olevasta kohteesta tulevat valonsäteet muodostavat hajaantuvan kimpun. Vastaavasti kaukana olevasta kohteesta valonsäteet tulevat yhdensuuntaisina. Tästä johtuen silmä taittaa lähellä olevista kohteista tulevia valonsädekimppuja enemmän, jotta ne taittuisivat verkkokalvon tarkan näön alueelle ja kuva olisi tarkka.

Akkommodaation heikkeneminen aiheuttaa sen, että katsottavaa kohdetta täytyy siirtää kauemmas. ( ikänäkö = aikuisnäkö ) Lopulta kädet eivät enää riitä. Yleensä tällöin hakeudutaan optikon tarkastukseen. Käynnillä todetaan lukulasien tarve.

< Näön toiminnot