• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.2.1 Alentunut näöntarkkuus

Alentunut näöntarkkuus tarkoittaa sitä, ettei henkilö kykene erottamaan aikaisemmin selvästi näkemiään pieniä kohteita.


Näöntarkkuutta ilmaistaan numeraalisin arvoin. Näöntarkkuus (visus) 1,0 tarkoittaa keskimääräistä normaalia näöntarkkuutta. Normaalin näöntarkkuuden raja on 0,8 - 2,0. Lukuarvot ovat suhteessa nähdyn merkin kokoon tietyllä matkalla (Näöntarkkuus).

Heikentynyt näöntarkkuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei henkilö kykene enää näkemään tarkasti pieniä kohteita. Näöntarkkuuden laskettua 1,0:sta 0,5:een henkilö tarvitsee kaksi kertaa suurempia kirjaimia nähdäkseen ne yhtä hyvin. Näöntarkkuuden tiputtua 0,1:een tarvitaan vastaavasti kymmenen kertaa suurempia kirjaimia. Näöntarkkuuden ollessa välillä 0,3 - 0,1 henkilö yleensä tarvitsee lukemiseen suurennuslasia. Vielä heikommalla näöntarkkuudella saatetaan tarvita jo lukutelevisio, jolla suurennus saadaan jopa yli 30-kertaiseksi.

Alentunut näöntarkkuus hankaloittaa lukemisen lisäksi myös liikenteessä liikkumista, television katselua jne. Liikenteessä kaukana olevat kyltit ja merkit eivät erotu, jolloin ainakaan autolla ajaminen ei ole turvallista. Myös korjaamattomat taittovirheet aiheuttavat alentuneen näöntarkkuuden. Myooppi ei kykene näkemään kauas tarkasti; hyperoopilla ongelmana taas on lähinäkö.

Näöntutkimustaulu erilaisilla visuksilla nähtynä
Kuva 1. Näöntutkimustaulu normaalilla, heikentyneellä ja heikolla visuksella nätynä.

Hekilö normaalilla näöntarkkuudella nähtynä Alentuneella näöntarkkuudella henkilö näkyy utuisena Heikolla näöntarkkuudella katsottuna henkiö sulautuu ympäristöön

Kuvat 2 - 4. Sama henkilö normaalilla, heikentyneellä ja heikolla visuksella nähtynä.

4.2 Toiminnallisen näön ongelmat