• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tehdään näyttötutkintoina. Näyttötutkinnoissa osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja ja tarjoavat erityisesti aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan.

Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin hankittu osaaminen. Järjestelmä perustuu ennen kaikkea työelämälähtöisyyteen.

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat:

  • kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö

  • tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta

  • tutkinnon tai tutkinnon osan ammattitaidon osoittaminen näyttötutkinnossa

  • henkilökohtaistaminen

Ammattitutkinnoissa ensisijalla ovat henkilöt, jotka terveydellisen tai muun syyn vuoksi ovat erityisopetuksen, yksilöllisen tuen tai oppimista tukevien oppimisympäristöjen tarpeessa. Erikoisammattitutkintoihin hakevilta ei edellytetä näitä ehtoja.

Lue näyttötutkinnon suorittamisesta täältä.

Katso lisää hakemisesta täältä.