• Artesaani

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatillinen peruskoulutus > Kulttuuriala > Artesaani (Tuotteen valmistuksen osaamisala)

Artesaani (Tuotteen valmistuksen osaamisala)

Taideteollisuusalan perustutkinto, 180 osp

Tuotteen valmistuksen osaamisala

Artesaanit ovat käsityöalan ammattilaisiaArtesaanin opinnoissa tavoitteena on tutustua laaja-alaisesti erilaisiin käsityötaitoihin. Koulutuksessa painotetaan laadukkaan tuotteen valmistusta, yrittäjyyttä sekä kestävän kehityksen, esteettisyyden ja kulttuurin ymmärtämistä. Opintoihin voi valita kankaankudontaa, punontaa, ompelua, kankaankuviointi- ja värjäystekniikoita sekä solmeilua. Lisäksi on mahdollista opiskella erilaisia lanka- ja perinnetekniikoita kuten huovutus, virkkaus ja neulonta. Opiskelija voi perehtyä mm. kierrätysmateriaalien käyttöön käsitöissä. Opiskelijaksi valinta edellyttää soveltuvuutta käsityöalalle, mm. käsien ja sormien koordinaation toimivuutta.

Artesaanit työskentelevät itsenäisenä ammatinharjoittajana tai sijoittuvat esim. käsityökeskuksien sekä kangas- ja sisustusliikkeiden työtehtäviin. Artesaanit voivat toimia myös ohjaustehtävissä esim. kansalaisopistoissa.

Kesto ja sisältö
Artesaanin opinnot voi suorittaa kolmessa vuodessa. Opiskelujen kestoon vaikuttaa aiemmin hankittu ja tunnustettava osaaminen. Opinnot pyritään toteuttamaan kiinteässä yhteydessä työelämään.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • asiakaslähtöinen valmistaminen, kulttuurilähtöinen valmistaminen, tuotteen suunnittelu, tuotteen valmistaminen
  • asiakaspalvelu ja myyntityö, kulttuurin soveltaminen käsityöhön, ohjaustoiminta, tilaustyön valmistaminen, tuotekehitys, tuotteen valmistaminen käsityönä, yrittäjyys, luonto- ja kierrätysmateriaalien käyttö käsitöissä, punontakalusteiden korjaaminen
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • mm. äidinkieli, ruotsi ja englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta ja terveystieto.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.
Ammatillisiin opintoihin sisältyy opinto-ohjausta ja työssäoppimista, joka toteutetaan erilaisissa ammattialan työtehtävissä. Tutkinnon osan edellyttämä osaaminen osoitetaan näytöin mahdollisimman aidoissa työtilanteissa.

Koulutuspaikka
Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO