• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

ASTE – Asennetta tekoihin

Hanke pähkinäkuoressa

Aste -hankkeessa luodaan joustava ja laadukas henkilökohtaistamismenetelmä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Järjestelmä on tasavertainen kaikille (nuoret, aikuiset, erityisopiskelijat, maahanmuuttajat ja vangit.) Henkilökunta sitoutetaan reformin tavoitteisiin yhteisen työstämisen kautta. Hankkeessa tehdään selkokieliset ammattitaitovaatimukset, jotka kuvataan ammattityötehtävinä sekä digitaalinen oppimisen ja osaamisen dokumentoinnin työväline. Nämä nopeuttavat ja sujuvoittavat henkilökohtaistamisprosessia kaikkien osapuolten näkökulmasta. Samalla ne ovat laadun takeena. Näillä toimenpiteillä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on joustavampaa, nopeampaa ja osuvampaa.

Tavoitteet

1. Mitä reformi tarkoittaa oman oppilaitoksen toiminnassa ja tutkinnoissa? Reformin tavoitteiden toteutus oppilaitoksen arjessa.

2. Selkokielisten ammattitaitovaatimusten kuvaaminen työtehtäviksi. Tehdään yhteistyössä opetushenkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Hankeverkosto jakaa osaamista ja osaamisaloja työstettäväksi, näin saadaan mahdollisimman laajasti avattua ammattitaitovaatimuksia. Selkokieliset tutkinnon perusteet käytössä. Joustavoittaa, tehostaa ja selkeyttää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä vuoropuhelua työelämän kanssa.

3. Digitaalisen oppimisen ja osaamisen työväline.

Digitalisoidaan tutkinnon osakohtaiset toteutussuunnitelmat siten, että ne toimivat oppimisen ja ohjaamisen apuvälineinä. Työväline sisältää interaktiivisia toimintoja, esim. kuvia ja videoita työtehtävistä.

Nopea ja selkeä työväline oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Kaikki osapuolet käyttävät selkeätä välinettä.

4. Ammatillisen koulutuksen ja reformin termistön sanaston avaaminen KAIKILLE osapuolille helposti ymmärrettävään muotoon.

Yhteistyökumppanit

 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Kainuun ammattiopisto

 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

 Ylä-Savon ammattiopisto/Ylä- Savon koulutuskuntayhtymä

 Vantaan kaupunki, sivistystoimi, Vantaan ammattiopisto Varia

 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Muut kumppanit

Sol-Palvelut, Helsingin vankila, Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kajaanin Arvola-koti ry, Attendo Marian kartano Oy, Pohjois- Karjalan osuuskauppa, Transdev Oy, Autokeskus, Kiinteistötyönantajat

Hanke toteutetaan joulukuu 2016 – tammikuu 2018 välisenä aikana Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anu Kilkku
anu.kilkku@keskuspuisto.fi

puh. 040 482 2606