• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.2 Dialoginen oppiminen

Verkko on oivallinen oppimisympäristö dialogiselle, autentiselle keskustelulle ja vertaisoppimiselle. Tässä voidaan hyödyntää myös sosiaalista mediaa oppimisessa.

Diana-malli on Hämeen ammattikorkeakoulun opettajakorkeakoulussa kehitetty dialogisen autenttisen oppimisen malli, jonka tavoitteena on auttaa oppijoita ja opettajaa hyödyntämään verkkoa oppimisympäristönä.

Diana ohjaa opettajaa ja opiskelijoita kiinnittämään huomiota erityisesti verkko-oppimisen kannalta tärkeisiin tekijöihin. Mallin oppimisnäkemys on hyvä pohja oppimisen suunnittelulle ja toteutukselle myös muissa toimintaympäristöissä. Diana-mallissa oppiminen on tietoista toimintaa, jota suunnitellaan, josta keskustellaan ja jota arvioidaan yhdessä. Oppijat kyvyt ohjata omaa oppimistaan kehittyvät (Aarnio & Enqvist 2004).