• Elektroniikka-asentaja / ICT-asentaja

 
 

Elektroniikka-asentaja / ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, 180 osp

Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala


Elektroniikka- ja ICT-asentaja ovat osaajia nopeasti kehittyvällä alalla.Koulutusohjelmassa opiskellaan elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa. Opinnoissaan opiskelija voi suuntautua joko elektroniikkaan tai tietokonetekniikkaan. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden palveluksessa.

Elektroniikka-asentaja
Elektroniikka-asentajat kehittävät, valmistavat, testaavat ja huoltavat elektronisia laitteita ja sovelluksia. Monet elektroniset laitteet tarvitsevat toimiakseen myös ohjelmointia. Elektroniikka-alan ammattilaisille on kysyntää myös kulutuselektroniikan ja kodinkoneiden myyntitehtävissä.

ICT-asentaja
Opinnoissa perehdytään tietoliikennetekniikkaan, tietokoneiden ja niiden verkkojen asennuksiin ja ylläpitoon. ICT-asentajat saavat perusvalmiudet teleoperaattoreiden
asentamiseen ja tietoliikenneyhteyksien ylläpitämiseen sekä kiinteistöjen tietoliikenneverkkojen rakentamiseen. ICT-asentaja toimii usein asiakaspalvelutehtävissä sekä asentamisen, huollon ja myynnin parissa.

Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
  • elektroniikka-asentaja: ammattielektroniikka, lisäksi valitaan yksi seuraavista: sulautetut sovellukset ja projektityöt tai elektroniikkatuotanto
  • ICT-asentaja: tietokoneet ja tietoliikenne, lisäksi valitaan yksi seuraavista: palvelinjärjestelmät ja projektityöt tai tietoliikennelaitteet ja kaapelointi
  • huoltopalvelut, valvonta ja ilmoitusjärjestelmät, kodin elektroniikka ja asennukset, RF-työt, sähköasennuksien perusteet
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuri sekä valinnaisia opintoja.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita tutkinnon osan muusta ammatillisesta tutkinnosta, esim. automaatioasennukset, autoelektroniikka, koneautomaatio, jne.

Koulutuspaikka

Tenholantien toimipaikka (Ruskeasuo)
Tenholantie 12, 00280 Helsinki