• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

3.2.5 Esteettömyys

Esteetön tiedonsaanti ei ole tärkeä ainoastaan näkövammaisten näkökulmasta, vaan sillä on merkitystä myös monien muiden ryhmien kannalta.

Internetin rajattomat tiedonsaantimahdollisuudet ovat näkövammaiselle ovi ulkomaailmaan, aivan kuin kenelle tahansa meistä. Musiikkitiedostojen lataaminen, tiedon etsiminen työ- tai opiskeluasioissa, lippujen varaaminen jne. ovat toimintoja, joihin internet on tietysti kätevä. Näkövammaisen käyttäjän osalta kyseeseen tulee aina sivustojen esteettömyyden vaatimus.

Jotta apuvälineohjelmat, erityisesti ruudunlukuohjelmat, pystyisivät sivustoja lukemaan, tulee niiden olla laadittu esteettömyysstandardien mukaisesti. Kaikki oleellinen tieto tulisi olla sivulla myös tekstinä ja näppäimistön avulla saavutettavissa (esim. lomakkeissa hoitamiselle liikkuminen). Verkkopalvelujen tuottajan tulisi aina tarjota myös vaihtoehtoinen tapa asioiden, esimerkiksi puhelimitse.

Esteettömyys on tärkeää, jotta turvataan kaikkien ihmisten pääsy esimerkiksi julkisiin verkkopalveluihin. Tärkeää on myös verkko-oppimisympäristöjen muokkaaminen esteettömiksi. Näin turvataan kaikkien opiskelumahdollisuudet.

Sivujen tulisi olla paitsi teknisesti esteettömiä, myös sisällöllisesti selkeitä ja kielellisesti helppotajuisia. Näin turvataan esim. kognitiivisista vaikeuksista ja lukihäiriöstä kärsivien sekä vaikkapa vanhusten, lasten ja maahanmuuttajien esteetön pääsy sivuilla olevaan tietoon.

Muualla verkossa