• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

5.4 Glaukooma

Glaukooma (glaucoma) eli silmänpainetauti on silmäsairaus, jossa kohonnut silmänpaine aiheuttaa näköhermon toiminnassa muutoksia, jotka saattavat johtaa näköhermonpään surkastumiseen ja näkökentän supistumiseen.

Silmän sisäisen nesteenkierron vaikeuksista johtuen silmänpaine voi nousta. Kohonnut paine vaikeuttaa verenkiertoa silmän sisäisissä suonissa. Näköhermonpään pienet verisuonet ovat erityisen herkkiä paineen lisäykselle. Näiden suonien toiminnan heikkeneminen aiheuttaa muutoksia hermosäikeiden toiminnassa, jolloin osa hermosäikeistä alkaa surkastua. Tämän seurauksena näköhermonpää kovertuu ja aiheuttaa puutosalueen näkökenttään.

Tyypillinen glaukooman näkökenttäpuutos on ns. parasentraalinen skotooma. Puutosalue alkaa siis keskeisen alueen ympäriltä. Vähitellen skotooma leviää laajemmalle, yleensä viimeisenä myös keskeiselle alueelle. Pieniä puutosalueita henkilö ei yleensä edes huomaa. Vasta kun puutokset ovat suuria, tai keskeinenkin näkö on jo mennyt, osaa potilas hakeutua hoitoon. Useimmat tapaukset löydetään sattumalta silmätutkimusten yhteydessä.

Normaali silmänpaine on 10-21mmHg. Hieman kohonnutta silmänpainetta (22-29mmHg) nimitetään okulaariseksi hypertensioksi. Varsinaisesti paineen kasvu ei siis vielä tarkoita glaukoomaa, mutta tällöin edellytyksenä on että näköhermonpää ja näkökenttä ovat normaalit.

Akuutissa silmänpainekohtauksessa (akuutti sulkukulmaglaukooma) oireet ovat varsin voimakkaat: silmää särkee, näkö hämärtyy, pahoinvointia, oksentelua. Silmänpaine voi olla tällöin noussut jopa 50-80mmHg saakka. Tällaisessa kohtauksessa potilas varmasti hakeutuu lääkärin hoitoon. Krooniset muodot (glaucoma simplex) vastaavasti tunnistetaan muiden tutkimusten yhteydessä, eikä potilaalla itsellään ole välttämättä aavistusta silmäsairaudestaan. Näissä tapauksissa silmänpaine voi olla vain lievästi koholla, alle 30mmHg.

Glaukooma on yleensä yli 40-vuotiaiden henkilöiden sairaus. Useimmat potilaat ovat yli 60-vuotiaita. On olemassa myös synnynnäinen glaukooma-muoto. Sairaus esiintyy yleensä kummassakin silmässä, ja siihen on perinnöllinen taipumus.

Hoito perustuu silmänpaineen alentamiseen. Glaukoomalääkkeet ovat joko kammionesteen virtausta parantavia tai nesteen muodostusta vähentäviä (usein silmätippoja). Laserhoidolla pyritään parantamaan kammionesteen ulosvirtausta. Joissain tapauksissa myös leikkaushoito on mahdollinen.

Ydinasiat

- Silmänpaineen nousun aiheuttama näköhermonpään kovertuma

  • Puutoksia näkökentässä
  • Hoitamattomana voi johtaa sokeuteen

Lisälukemista

  • Silm,ätautioppi / Glaukooma
  • Silmätaudit / Silmän painetaudit, glaukooma
< Silmäsairaudet