Hakijoille

Syksyllä 2018 alkaviin koulutuksiin haetaan 14.3.-4.4.2018.


Yhteishaku keväisin
Keskuspuiston ammattiopisto on mukana ammatillisen erityisopetuksen yhteishaussa. Haku koskee koko ammatillista koulutusta, ammatillista peruskoulutusta valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäisen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). Keväällä tapahtuva yhteishaku oppilaitokseemme tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta.

Jatkuva haku ympäri vuoden
Täydennämme aloittaneita ryhmiä jatkuvalla haulla ympäri vuoden aina sitä mukaa, kun opiskelijoita valmistuu. Voit hakea jatkuvassa haussa myös silloin, kun sinulla on aiempia opintoja muualta tai haluat vaihtaa koulutuksesta toiseen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tehdään näyttötutkintoina, joissa osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä. Lue lisää ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisesta.


Kenelle koulutukset on tarkoitettu?
Ammatilliset peruskoulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka terveydellisen syyn, vamman, sairauden, oppimisvaikeuksien tai sosiaalisen syyn vuoksi ovat erityisopetuksen, yksilöllisen tuen tai oppimista tukevien oppimisympäristöjen tarpeessa. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) hakijoilta ei edellytetä näitä ennakkoehtoja.


Lisätietoja opintotoimistosta ja puhelinnumerosta 040 630 0028 Hakupalvelut.


Lisätietoja opintotoimistosta:
opintotoimisto
@keskuspuisto.fi

p. 040 630 0028 tai
p. 040 652 2988