• Hierojan ammattitutkinto

 
 

Hierojan ammattitutkinto

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset hakijat iästä ja taustasta riippumatta.

Jos olet maahanmuuttajataustainen henkilö ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon  osia osana Maahanmuutajien osaamisohjelmaa (MAO). Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen voi auttaa työllistymisessä. Ohjelma mahdollistaa monenlaisten tukitoimien tarjonnan. Voit opiskella myös joustavasti työn ohessa ja hankkia ammatillisen pätevyyden itsellesi.


Ammattialan kuvaus
Tutkinnon suorittaneet voivat toimia itsenäisinä yrittäjinä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan, liikunnan ja hyvinvointialan yhteisöissä. Työtä tehdään vaihtelevissa työympäristöissä, esimerkiksi hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kylpylöissä, liikuntakeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. Hierojat tekevät työtä terveiden sekä sairaiden enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa.

Ammattitaidon kuvaus
Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävää yrittäjyyden omaksumista. Työssä painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta sekä palveluammattiin soveltuva asenne. Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan kanssa, ja hän toimii myös oman työnsä asiantuntijana erilaisissa sosiaali-, terveys- ja liikunta- sekä kuntoutusalan työ- ja huoltoryhmissä. Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden ja henkilö merkitään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston keskusrekisteriin koulutettuna hierojana.

Itsenäinen työ vaatii hierojalta eettisesti kestävää yrittäjyyden omaksumista. Työssä painottuu vastuullinen vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen hallinta sekä palveluammattiin soveltuva asenne. Hieroja on välittömässä kosketuksessa asiakkaan kanssa, ja hän toimii myös oman työnsä asiantuntijana erilaisissa sosiaali-, terveys- ja liikunta- sekä kuntoutusalan työ- ja huoltoryhmissä. Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden ja henkilö merkitään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston keskusrekisteriin koulutettuna hierojana.

Tutkinnon osat

 • hierojana toimiminen
 • hieronta hoitotapahtumana
 • hieroja yrittäjänä

Valinnainen osa

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa: Kuntoutumisen tukeminen 

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutukseen hakeutuneille järjestetään soveltuvuuskoe. Koulutusta järjestetään pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-1,5 vuotta.

Kustannukset
Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 400 euroa.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: 

 • SORA –lainsäädäntö

 Fyysinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti
 • ihottuma, esimerkiksi atooppinen ihotyyppi tai psoriasis: riskinä, että iho ei kestä hierojana toimimista.
 • tuki- ja liikuntaelinpohjaiset kiputilat, kuten nivelkipu tai niskakipu: kivut voivat pahentua fyysisessä hierojan työssä, myös työskentelyssä virheasennot voivat lisääntyä.
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö: kuormitus on liian suuri istuma-asennosta käsin työskenneltäessä.

Psyykkinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on elämänhallinnan taitojen arviointi.

Opiskelu edellyttää, että sinulla on

 • vahvat sosiaaliset taidot ja kiinnostus ihmisiä kohtaan: työ on hyvin asiakaspalvelu painotteista ja hieroja on todella lähellä asiakasta
 • kiinnostus terveyttä, hyvinvointia ja ihmiskehoa kohtaan
 • vahva motivaatio
 • riittävät opiskelutaidot ja kielitaito: kirjalliset tehtävät ovat hyvin vaativia ja edellyttävät laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä, anatomiassa opiskellaan lihakset, luusto, hermosto ja nivelet latinaksi, muuten opiskelukielenä on suomi

Hakeminen

Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Haku tapahtuu Opintopolun kautta.

Lisätietoja
opettaja Jari Lindroos, puh. 040 096 6712, jari.lindroos@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka
Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Hierontaklinikka tarjoaa: hierontapalveluja opiskelijatyönä

Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi

Sosiaali,- terveys- ja liikunta-alan tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset