Historia

Keskuspuiston ammattiopistolla on arvokas syntyhistoria. Opetustoiminta juontaa juurensa 40-luvulle, jolloin Invalidisäätiö perustettiin Talvisodassa vammatutuneiden hoitoa, kuntoutusta ja koulutusta varten. Historiallisesta lähtökohdasta opetuksen kiintopiste on siirtynyt yksilöllistä opetusta ja ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden koulutukseen. Keskuspuiston ammattiopiston erityisosaaminen vahvistui 2009, jolloin Arlainstituutti yhdistyi oppilaitokseen.

Opetustoiminta alkoi Helsingin Ruskeasuolle rakennetussa sotainvalidien huoltorakennuksessa joulukuussa 1942. Työpajojen nimellä kulkeneissa luokissa opetettiin puutyötä, metallityötä, verhoilua, maalausta, vaatturityötä sekä jalkinetyötä. Naiset puolestaan työskentelivät ompelimossa, modistin työhuoneessa sekä koulukeittiössä. Osa alkuperäisistä ammattioppiaineista kuuluu edelleen koulutustarjontaamme.

1944 alkaen koulutustarjontaa laajennettiin runsaan kysynnän vuoksi. Opiskelijoilla oli mahdollisuus käydä mm. koneenpiirustus- tai radio-huoltokurssi tai opiskella optikoksi.

1947 Invalidisäätiön ammattikoulussa käynnistyi yli 16-vuotiaille suunnattu kolmivuotinen ammatillinen koulutus. Oppilaskuntatoiminta oli vilkasta jo ammattikoulun alkuaikoina. Kokousten lisäksi oppilaskunta järjesti illanviettoja, urheilutapahtumia ja konsertteja.

1950-luvulla laadittiin oppilaitoksen ensimmäiset koulutusalakohtaiset opetussuunnitelmat. Moniammatillista oppilashuoltoa on harjoitettu oppilaitoksen perustamisesta lähtien.

1953 sotainvalideille tarkoitettu opetustoiminta päättyi ja erityisammattikoulutoiminta alkoi. 1960-1970 -luvuilla koulutustarjonta ja oppilasmäärät kasvoivat. Joulukuussa 1964 kunniavieras, presidentin puoliso Sylvi Kekkonen tutustui vierailullaan naisoppilaiden opiskeluun.

1982 oppilaitoksen nimi muutettiin Keskuspuiston ammattiopistoksi vastaamaan paremmin nykyistä asiakaskuntaa. 1987 perustettiin oppilaitoksen aikuiskoulutusosasto.

2009 valtio luopui erityisammattikouluistaan ja aiemmin valtio-omisteinen Espoon Leppävaarassa sijaitseva Arlainstituutti liitettiin Keskuspuiston ammattiopistoon.

2012 Keskuspuiston ammattiopiston juhli 70-vuotista taivaltaan. Samana vuonna näkövammaisten ammatillinen koulutus täytti 120 vuotta.

Lisää historian havinaa:

Lue mielenkiintoisia otteita Keskuspuiston ammattiopiston 70-vuotisesta historiasta ja tutustu koulutusaloihin kuvaesityksen muodossa!
Voit myös kuunnella ja katsella esityksen Arlan toimipaikan historiasta.


Puutyön historiaa