• Koulutuskalenteri 2017-2018

  • Koulutuskalenteri 2017-2018

 
 

Hygieniapassi / Hygiene proficiency test

Erityistilannetestit

Keskuspuiston ammattiopistossa järjestetään hygieniaosaamistestejä henkilöille, jotka eivät perustellusta syystä pysty tekemään normaalia testiä. Testissä osaamistestaaja lukee kysymykset ääneen. Normaalisti testi kestää noin 45 minuuttia, mutta erityistilannetestissä ei ole aikarajaa. Osaamistestaaja arvoi erityistilannetestit tarkkaan ja tapauskohtaisesti. Erityistilannetesti voidaan tehdä ryhmässä tai yksilöllisesti. Testiajat sovitaan yksilöllisesti.

Kohderyhmä:  Hygieniaosaamista tarvitsevat kaikki pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevät työntekijät ja työntekijät, joiden työhön liittyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä. Lue lisää. 

Erityistilannetestit sopivat hyvin esimerkiksi niille, jotka eivät hallitse riittävän hyvin suomen tai ruotsin kieltä, niille, joilla on lukivaikeuksia, näkövammaisille tai muutoin avustajaa tai lisäaikaa perustellusta syystä tarvitseville.

Yksilöllinen hygieniapassi: Hygieniapassitestin voi tulla tekemään yksilöllisesti. Tarvittaessa testaaja voi selkokielistää testin väittämiä, esim. muotoilemalla lauserakennetta uudestaan. Väittämiä ei saa kuitenkaan selittää tai niiden merkitys ei saa muuttua. Hinta on 165€ (+ alv 24%, 39,60€).

Ryhmätesti: Testissä osaamistestaaja lukee kysymykset ääneen. Testissä ei ole aikarajaa. Osaamistestaaja arvoi erityistilannetestit tarkkaan ja tapauskohtaisesti. Ryhmätestejä toteutetaan tilauksesta, sekä myös yleisinä testipäivinä. Katso koulutuskalenterista seuraava testipäivä.

Koulutukset: Järjestämme myös toiminnallista koulutusta hygieniapassin suorittamiseen tilauksesta ryhmille. Koulutuksen pituus voi olla esimerkiksi yksi iltapäivä, jonka lopuksi pidetään testi. Pituus määritellään tarpeen mukaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Test also in English. Test också på svenska.

Information in English


Paikka:

Keskuspuiston ammattiopisto, Invalidisäätiö

  • Tenholantien toimipaikka, Tenholantie 10, 5. krs. 00280 Helsinki (Ruskeasuo), tai
  • Leppävaaran toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo

Testiin valmistautuminen:

Voit valmistautua hygieniaosaamistestiin opiskelemalla itsenäisesti hygieniaosaamiseen liittyviä materiaaleja. Materiaalia löytyy internetistä ja kirjastosta.

Hyödyllisiä linkkejä:

- http://www.hygos.fi (tietoa hygieniapassikokonaisuudesta, itseopiskelumateriaalivinkkejä)
- http://www.edu.fi/oppimateriaalit/hygieniaosaaminen/ (oppimateriaalia selkokielellä)
- http://www.lupakokata.fi/images/stories/sitra_kuvitukset/pdf/lupa_kokata.pdf
- http://www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti


Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Henna Gustafsson
koulutussuunnittelija
p. 040 542 1415
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi