• Lähihoitaja

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatillinen peruskoulutus > Sosiaali-, liikunta- ja terveysala > Lähihoitaja

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osp

Vammaistyön osaamisala
Vanhustyön osaamisala


Lähihoitaja on asiakkaansa hyvinvoinnin edistäjä.Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu- ja työskentelytapa, luotettavuus sekä yhteistyön tekemisen taidot. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä lähihoitajana hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen tehtävissä. Opiskelu on antoisaa, sillä suuri osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisesti työpaikoilla ja erilaisten yhteistyöprojektien avulla yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Lähihoitajalta vaaditaan hyvää terveyttä, sillä työ sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta. Fyysiseksi työn tekevät potilassiirrot ja seisomatyö. Koska työ on psyykkisesti kuormittavaa, on hakijan mielenterveyden oltava kunnossa, jotta kykenee keskittymään asiakkaan tarpeisiin. Työ on vuorotyötä. Alalle valittavalla on oltava riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Perusmatematiikkaa tarvitaan lääkelaskuissa. (EU:n yleiset pääsyvaatimukset ja valintakriteerit). Valintavaiheessa kiinnitetään huomiota hakijan mahdollisuuksiin suorittaa lähihoitajan tutkinto ja työllistyä.

Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa tutkinnon osa tai osia yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja työllistyä alan avustaviin tehtäviin. Tällöin ei saa lähihoitajan tutkintoa.

Työpaikat
Vammaistyössä toimivan lähihoitajan työpaikkoja tarjoavat mm. vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköt, palvelutalot, perhekodit, päivähoito, opetusala ja työ- ja toimintakeskukset.

Vanhustyössä toimivan lähihoitajan työpaikkoja ovat kotihoito, vanhusten hoivakodit, palvelutalot, päiväkeskukset, päiväsairaalat, sekä terveyskeskusten vuodeosastot.

Kesto ja sisältö
Tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Opiskelijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin tapahtumiin ja projekteihin. Opintokokonaisuuksien ammattitaito osoitetaan ammattiosaamisen näytöin aidoissa työelämän tilanteissa.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
·   kasvun tukemisen ja ohjauksen opintokokonaisuus
·   hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus
·   kuntoutumisen tukemisen opintokokonaisuus
·   vammaistyö / vanhustyö

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
·   äidinkieltä ja viestintää, ruotsia ja englantia, matematiikkaa ja tietotekniikkaa, yhteiskuntaosaaminen, kulttuuri ja työelämä osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
·   Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.

Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelupaikkoja vapautuu pitkin vuotta. Tiedustelut: Opinto-ohjaaja Minna Hykkönen, puh. 050 572 0297.

Kaikki koulutukseen hakeneet opiskelijat haastatellaan. Haastattelun aikana keskustellaan myös opiskelijan päihteiden käytöstä ja terveydestä, koska SORA-laki (= opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee sosiaali- ja terveysalaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Fyysistä ja psyykkistä terveydentila arvioidaan haastattelussa. Haastattelussa varmistetaan, että opiskelijalla on resursseja ja voimavaroja opiskeluun. Mikäli hakijalle on mielenterveysongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen.

Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka

Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO

Artikkeli: Kodinomainen oppimisympäristö laajentaa oppimiskokemuksia