• Lähihoitaja

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatillinen peruskoulutus > Sosiaali-, liikunta- ja terveysala > Lähihoitaja

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 180 osp

Vammaistyön osaamisala
Vanhustyön osaamisala


Lähihoitaja on asiakkaansa hyvinvoinnin edistäjä.Lähihoitajan työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Siinä korostuvat asiakaslähtöinen ajattelu- ja työskentelytapa, luotettavuus sekä yhteistyön tekemisen taidot. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä lähihoitajana hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen tehtävissä. Opiskelu on antoisaa, sillä suuri osa opinnoista toteutetaan käytännönläheisesti työpaikoilla ja erilaisten yhteistyöprojektien avulla.

Lähihoitajakoulutuksessa on mahdollista suorittaa osa tai osia tutkinnosta yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Valintavaiheessa kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin opiskelun esteisiin, jotta niihin voidaan vaikuttaa ohjauksellisin keinoin.

Vanhustyössä toimiva lähihoitaja osallistuu vanhuksen ja muistisairaan ihmisen hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Työssään lähihoitaja huomioi asiakkaansa elämänhistorian, voimavarat ja elämäntilanteen.Vanhustyössä korostuu kuntouttava työote ja aktiivisen vanhuuden edistäminen. Lähihoitaja kannustaa vanhusta osallistumaan toimintaan, joka tuo sisältöä ja mielekkyyttä arkeen. Lähihoitaja tunnistaa vanhuksen yksilöllisiä tarpeita, tukee vanhuksen voimavaroja ja itsenäistä selviämistä arjesta, ja ohjaa häntä tarvittaessa apuvälineiden käytössä.

Työpaikat

Lähihoitajan laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan osaaminen mahdollistaa tarvittaessa joustavan siirtymisen alan erilaisiin työtehtäviin. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Vammaistyössä toimivan lähihoitajan työpaikkoja tarjoavat mm. vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköt, palvelutalot, perhekodit, päivähoito, opetusala ja työ- ja toimintakeskukset.

Vanhustyössä toimivan lähihoitajan työpaikkoja ovat kotihoito, vanhusten hoivakodit, palvelutalot, päiväkeskukset, päiväsairaalat, sekä terveyskeskusten vuodeosastot.


Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta. Opintokokonaisuuksien ammattitaito osoitetaan ammattiosaamisen näytöin mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa. Alusta asti opiskelijat osallistuvat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin tapahtumiin.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

  • kasvun tukemisen ja ohjauksen opintokokonaisuus
  • hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus
  • kuntoutumisen tukemisen opintokokonaisuus
  • vammaistyö / vanhustyö

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • mm. äidinkieltä ja viestintää, ruotsia ja englantia, matematiikkaa ja tietotekniikkaa.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.

Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka

Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO