• Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

 
 

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Pintakäsittelyalan perustutkintokoulutusta järjestetään sekä ns. tavallisena aikuiskoulutuksena että Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa sekä Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa. Tavalliseen aikuiskoulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset hakijat iästä ja taustasta riippumatta. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan voidaan valita opiskelijoiksi ainoastaan 20-29-vuotiaita hakijoita, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa suoritettuna.

Ammattialan kuvaus
Rakennusalalla pintakäsittelyalan koulutuksen saaneita tarvitaan tekemään monipuolisia pintakäsittelytöitä erilaisissa työkohteissa niin uudis- kuin saneerausmaalaustehtävissä.

Ammattitaidon kuvaus
Työ edellyttää soveltuvuutta alan työtehtäviin. Hakijoilta testataan värinäkö, sillä värinäön ongelmat ovat suuri haaste maalarina toimivalle. Allergiat, astma tai epilepsia voivat olla esteenä maalarin työssä toimimiselle. Keskeisiä taitoja maalarin työssä ovat kädentaidot ja asioiden soveltamisen taidot. Tärkeitä ovat myös yhteistyötaidot, sillä maalari tekee työtään työyhteisön jäsenenä. Lisäksi työ vaatii ongelmanratkaisutaitoja, sillä suunnitelmat ja työkohteet muuttuvat nopeasti.

Tutkinnon osat

Pakolliset osat:

 • rakennusten korjausmaalaus
 • uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset osat, joista valitaan neljä:

 • rakennuspintojen entistäminen
 • tapetointi
 • puupintojen pintakäsittelyt
 • märkätilojen laatoitus
 • koristemaalaus
 • mukailumaalaus
 • erikoismaalaus
 • lattianpäällysteiden uusiminen
 • pientalojen ulkomaalaus
 • puulattioiden pintakäsittelyt
 • rakenteiden korjaus
 • lattialaatoitus
 • kiviainesjulkisivujen pinnoitus

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena tai päätoimisena päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-2 vuotta.

Kustannukset
Opetushallitukselle suoritettava näyttötutkintomaksu on 58 euroa. Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa ja Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen-ohjelmassa koulutus on maksuton.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä maalarina toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia on valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Opiskelijaksi haetaan suoraan tämän hakuohjelman kautta.

Lisätietoja
opettaja Birgitta Kulmala, birgitta.kulmala@keskuspuisto.fi , puh. 040 634 1601
opettaja Lea Seppälä, lea.seppala@keskuspuisto.fi , puh. 040 662 5545

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki

Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi