• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen ja ammattiosaamisen näytöt 2010

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen ja ammattiosaamisen näytöt 2010

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää sekä sisäisiä että ulkoisia työpaikkaohjaajakoulutuksia niin, että työssäoppimispaikoilla osataan aikaisempaa paremmin ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä omataan valmiuksia ottaa vastaan ammattiosaamisen näyttöjä entistä laajemmemmin. Hankkeen tavoitteena oli koulutuksen kautta lisätä tietoisuutta erilaisista oppijoista sekä heidän ohjaamisestaan sekä erilaisista eri pedagogisista menetelmistä sekä opiskelijoiden arvioinnista. Hanke on Opetushallituksen rahoittama. Hanketta toteutettiin kolmivaiheisesti.

1 vaihe: Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitoksen sisäisille työpaikkaohjaajille: Keskuspuiston ammattiopiston sisäinen koulutus johon osallistuvat laitoshuoltajat (15 henkilöä), kahvila- ja ravintolahenkilöstö (n. 8) ja työvalmentajat (3). Tavoitteen mukaisesti myös opetushenkilöstölle järjestettiin koulutus hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen. Koulutus järjestettiin yhteistyönä ESR-hankkeiden Osaaminen käyttöön - työvoimaa uudesta suunnasta ja Mielen hyvinvointi kanssa. Koulutus toteutettiin 4.-5.10.2010 työseminaarina Myyttejä ja totuuksia työn ilosta, Mielen hyvinvoinnista ja vuorovaikutuksesta. Osallistujia kumpanakin päivänä oli n. 60. Työssäoppimisen / työpaikalla oppimisen sekä työnantajayhteistön ja työllistymisen teemat nousivat erinomaisesti esille ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi pidetyssä keskustelupaneelissa. Paneelissa olivat edustettuina oppilaitoksen, työnantajien, työ- ja elinkeinohallinnon, vammaisjärjestön edustajia.


Toisessa vaiheessa järjestettiin työpaikkaohjaajakoulutus pk-yritysten edustajille joka toteutettiin keväällä 2010. Koulutus sisälsi yhden lähikoulutuspäivän, joista ensimmäinen pidettiin laivaseminaarina 19.3.2010. Koulutuksen sisällöt ovat opetushallituksen työpaikkaohjaajakoulutuksen mukaiset. Koulutusta jatkettiin halukkaiden kanssa jalkautuvan mallin mukaisesti käytten työpaikkaohjaajakoulutuksen HOPSia. Tämä jalkautuva malli sopii erinomaisesti niille työnantajille ja työpaikkaohjaajille joiden on vaikea irrottautua työstään. Koulutuksen yksilöllisäminen mahdollistaa työpaikalta useammankin henkilön osallistumisen koulutukseen. Jalkautuva koulutus alkoi syksyllä 2010 ja jatkuu vielä kevään 2011 aikana. Tämän jälkeen jalkautuvaa koulutusmallia edistetään ESR-rahoitteisessa Työtä, Tietoa ja Osallisuutta hankkeessa sekä OPH:n valtionavustuksella laajennetun työssäoppimisen hankkeessa Metsälä 5.


Hankkeen aikana toteutui myös kolmen opetushenkilöstöön kuuluvan työelämäjakso. Työelämäjaksot toteutettiin opetushallituksen opettajan työelämäosaamisen täydennyskoulutuksen (25 op) perusteiden mukaisesti. Osio on 6 op laajuinen Työelämäyhteistyö ja toiminta työpaikoilla. Ensimmäisestä työelämäjaksosta Tanssin perustutkinnon opetushenkilön kanssa työelämäjakso toteutui tammikuussa 2010, aikuiskoulutuksen laaja-alaisen erityisopettajan jakso toteutui loka-marraskuussa 2010 ja ATTO-opettajan jakso toteutui marras-joulukuussa 2010.