• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

Ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen 2010

Keskuspuiston ammattiopiston ja Arlainstituutin yhdistyttyä 1.1.2009 alkaen Keskuspuiston ammattiopistolla on ollut kaksi ammattiosaamisen näyttötoimikuntaa joiden toimintatapoja ja toimintakulttuuria on hankkeessa yhdistetty. Molemmat toimikunnat on nimetty 1.1.2009- 31.12.2011 välliseksi, joten näiden toimikuntien toimiajalla tehdyt valvontatehtävän ja muut toimikunnnan tehtäviin liittyvät muutokset vaikuttavat vahvasti myös tulevien toimikuntien työssä.

Toimikunnille on järjestetty yhteistä koulutusta joissa on päivitetty lakisääteiset ja muut koulutuksen järjestäjän toimikunnalle asettamat tehtävät ja yhdenmukaistettu toimintaperiaatteita opiskelijoiden arvioinnin tasa-arvoisuuden varmistamiseksi. Samalla on tehty myös suunnitelma perehtyä uusiin opetussuunnitelmiin ja niiden sisältämiin suunnitelmiin ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta. Nämä alakohtaiset esitykset on sovittu ja ne toteutetaan kevään 2011 aikana. On tehty myös suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen valvontatehtävän toteuttamisesta. Suunnitelmat tullaan virallistamaan Keskuspuiston ammattiopiston johtokunnassa kevätlukukauden 2011 aikana ja muutokset tulevat voimaan 1.8.2011. Valvontatehtävää suunniteltiin vuoden 2010 aikana järjestetyissä toimikuntien yhteisissä kokouksissa sekä toimikuntien erillisissä kokouksissa.

Hankkeeseen liittyen toteutettiin vertaisarviointia verhoilu- ja sisustusalan (verhoilija, sisustaja) sekä käsi- ja taideteollisuusalan (artesaani) välillä. Tavoitteena on ottaa käyttöön koko opistolla sisäinen laadunhallinta ja vertaisarviointijärjestelmä ammattiosaamisen näyttöjä koskien.

Tavoitteena on arvioida ammattiosaamisen näyttöprosessin laatua tarkastelemalla, että sisältääkö näyttöjen laadunhallinta tarpeelliset toimenpiteet näytön valmistelemiseen, näytön toteuttamiseen ja näytön arvioimiseen sekä edelleen kehittämiseen. Vertaisarvioinnin lähtökohtana ei ole etsiä puutteita vaan tehtävänä on arvioida näyttöjen järjestämistä tosiasioihin perustuen sekä tunnistaa sekä parannustarpeet että myös parannusmahdollisuudet. Tarkoituksena on myötävaikuttaa näyttöjen järjestämisen kehittämiseen sekä vertaisarvioinnissa mukana olevien tiimien oppiminen ja hyötyminen opettajien välisestä yhteistyöstä. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.