• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Koko koulu kasvattaa

Kiipulan ammattiopiston hallinoima Koko koulu kasvattaa -hanke päättyi vuonna 2010. Hankkeessa tuotettiin Opin Boxi-cd, jossa kasvatustarinoiden avulla havainnollistetaan myös muiden kuin opettajien tärkeä rooli kasvattajina. Tarinat kertovat hetkistä oppilaitoksen arjessa, ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi ammattiopiston käytäntöihin tutustumisessa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin Näön ja kuulon vaikutus oppimiseen. Case tapauksena matematiikan oppiminen -julkaisu. Julkaisua varten matematiikan lehtori Marja Huovila haastatteli ammattiopiston opiskelijoita, jotka kertovat matematiikan opinnoistaan.