• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Ulkoinen olemus

Pohdinta

Mitä on mielestäsi kohteliaisuus?
Kuvaile kohtelias ihminen.
Oletko ihaillut jonkun henkilön rohkeutta toimia eri tilanteissa?
Mistä luulet hänen varmuutensa olevan peräisin?

Emme elä autiolla saarella

Jos eläisimme autiolla saarella, voisimme näyttää miltä haluamme ja käyttäytyä oman mielemme mukaisesti. Täydellinen vapaus elämisessä ja olemisessa on ihan mukavaa silloin tällöin. Jokapäiväisessä elämässä meidän on kuitenkin otettava huomioon erilaisten yhteisöjen tavat, tottumukset ja toiveet. Piittaamattomuus yhteisistä pelisäännöistä eristää pian muista, vaikka emme sitä tahtoisikaan. Jokaisella meistä on omat persoonalliset piirteemme ja hyvä niin. Erilaisuus on rikkautta -sanonta on täyttä totta.

Liian voimakas poikkeaminen yleisesti hyvänä pidetyistä tavoista luo kuitenkin helposti negatiivisia ennakkoasenteita, eikä näitä asenteita ole ihan helppo muuttaa. Näkevät henkilöt voivat tarkkailla ja tehdä havaintoja muiden ihmisten olemuksesta ja käyttäytymisestä.

Heikkonäköisellä tai sokealla henkilöllä ei ole samaa mahdollisuutta. Hän itse sen sijaan on olemuksineen, eleineen ja ilmeineen näkyvillä. Niiden perusteella tehdään tulkintoja ja päätelmiä kaikissa vuorovaikutustilanteissa - samoin kuin näkevistäkin ihmisistä. Kiinnostuneisuus ja tietoisuus omasta olemuksesta antaa mahdollisuuden kehittää omia persoonallisia ominaisuuksiaan myönteiseen suuntaan.