• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Blindismit

Jo lapsuudessa tavaksi muodostuneet tiedostamattomat sijaistoiminnot eli blindismit, kuten silmien painaminen, pään pyörittäminen tms. tulevat usein esille henkilön innostuessa, jännittäessä tai keskittyessä Nämä eleet tulkitaan usein väärin älyn ja ymmärryksen puutteeksi. Siitähän ei suinkaan ole kysymys. Blindismeistä on vaikeaa, ellei mahdotonta, päästä irti.

Jotkut ovat niitä estääkseen kehittäneet itselleen vähemmän huomiota herättäviä korvaavia toimintoja. Useat myös sopivat läheisten ihmisten ja työtovereiden kanssa, että heidän huomionsa voi kiinnittää niihin esim. kevyesti koskettamalla. Entäpä, jos henkilö itse ottaisi blindisminsä reilusti esille ja kertoisi niiden taustasta ja siitä, miten toivoo niihin suhtauduttavan. Ihmisten hämmennys ja väärät tulkinnat varmaankin vähenisivät.