• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Vuorovaikutus

Jokaisella on meistä kokemus tilanteesta, jossa yrittää kertoa jotakin, mutta ei tule ymmärretyksi. Vastaanottaja ei tietäen tai tietämättään tajua yhtään mitään siitä, mitä haluat hänelle kertoa. Usein puhutaankin henkilökemiasta. Parhaan ystävän ajatuksesta saa kiinni melkein ensimmäisestä sanasta, jolloin joku saattaa sanoa, että heillä "synkkaa". Kyse on siis kitkattomasta vuorovaikutuksesta. Vaikka joidenkin ihmisten kanssavuorovaikutus on sujuvaa, emme voi kuitenkaan valikoida ihmisiä joiden kanssa olemme tekemisissä.

Niin kuin kaikkia taitoja, myös vuorovaikutustaitoja voi ja täytyy harjoitella. Hyvä vuorovaikutus on kuuntelemista ja kuulluksi tulemista. Toisen ihmisen vuorovaikutustyyliin hyväksyminen auttaa viestin vastaanottamisessa ja ymmärtämisessä. Avoimuus, aitous, eläytyminen, itsensä hyväksyminen, myönteisyys ja kiinnostuneisuus ovat vuorovaikutuksen avainsanoja. Hyvän vuorovaikutuksen avaimia ovat aitous, itsensä hyväksyminen, myönteisyys ja kiinnostuneisuus.

Pohdinta


Pohtikaa ryhmässä, mitä tarkoitetaan tilannetajulla. Kuvailkaa tilanteita, joissa tilannetaju on pettänyt tai toiminta on ollut loistavaa. Avainsanoja: toisten huomioon ottaminen, eläytyminen, pukeutuminen, kielenkäyttö, puheenaiheet

Pohdinta


Pohtikaa tapoja ja keinoja, joilla henkilö voi omalla toiminnallaan helpottaa uuteen työpaikkaan kotiutumista.

  • Miten pääsen kahvikeskusteluihin mukaan?
  • Millä tavoin voin oma-aloitteisesti tuoda panokseni päivittäisiin vapaamuotoisiin hetkiin?
  • Miten ilmenee käytännössä vastavuoroisuus?
  • Miten otan päivittäisessä arjessa huomioon muut työntekijät?