• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot > Matkailu-, ravitsemis- ja talousala > Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kotityöpalvelujen osaamisala


Kotityöpalvelujen osaamisalaa järjestetään sekä ns. tavallisena aikuiskoulutuksena että Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa.

 

Jos olet maahanmuuttajataustainen henkilö ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon  osia osana Maahanmuutajien osaamisohjelmaa (MAO). Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen voi auttaa työllistymisessä. Ohjelma mahdollistaa monenlaisten tukitoimien tarjonnan. Voit opiskella myös joustavasti työn ohessa ja hankkia ammatillisen pätevyyden itsellesi.


Ammattialan kuvaus
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuoliset valmiudet työskennellä itsenäisesti asiakaskodeissa erilaisissa kodin arjen työtehtävissä. Hänen työtehtäviinsä voi kuulua kodin siivousta, kodin tekstiili- ja vaatehuoltoa, asiakkaan avustamista ja asiointipalveluja, ruoan valmistusta tai pihan- ja puutarhanhoitoa. Kotityöpalvelujen ammattilainen työskentelee asiakkaiden kodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa.

Ammattitaidon kuvaus
Kotityöpalvelujen ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti kunnioittaen asiakasta, asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä hänen kotiaan, tapojaan että tottumuksiaan. Kotityöpalvelujen ammattilainen on asiakaspalvelutaitoinen, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja hienotunteinen. Hän toimii luotettavasti ja vastuullisesti.

Tutkinnon osat
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto muodostuu pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
 • Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen
 • Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
 • Yrittäjänä toimiminen
 • Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena tai päätoimisena päiväkoulutuksena.

Kustannukset
Koulutusmaksu on 200 euroa.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä

 • opiskelukielenä suomi

 Fyysinen terveydentila

 • hakija ei voi itse olla avustettava
 • fyysisen terveydentilan on oltava tarpeeksi hyvä asiakkaan avustamiseen
 • ihottuma, esimerkiksi atooppinen ihotyyppi tai psoriasis: riskinä, että iho ei kestä avustajana toimimista
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö: esteetöntä liikkumista ei voida taata asiakkaan kodissa

 Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

 Valintaa tukevia tekijöitä

 • vahvat sosiaaliset taidot ja kiinnostus ihmisiä kohtaan: työ on asiakaspalvelupainotteista, kotityöpalvelun ammattilainen on lähellä asiakasta
 • vahva motivaatio
 • riittävät valmiudet itsenäiseen työn suunnitteluun ja työskentelyyn

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Haku tapahtuu Opintopolun kautta.

Lisätietoja
tutkintovastaava Irmeli Luoma, irmeli.luoma@keskuspuisto.fi, puh. 040 129 1304

Koulutuspaikka
Tenholantien toimipaikka, Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi