• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Liikkumistaidon ohjaus

Liikkumistaidon ohjaus on vuorovaikutteinen prosessi ja muuntuu vuorovaikutuksessa opiskelijan kanssa. Ohjauksen edetessä ohjaaja havainnoi mm. opiskelijan liikkumisnäköä ja/ tai opiskelijaa liikkujana ja oppijana sekä huomioi havaitun ohjauksessa. Ohjaus etenee helposta vaikeaan, tutusta ympäristöstä ja sisätiloista ulos oudompaan ympäristöön. Ohjauksen edetessä opiskelijan elämänpiiri saattaa laajeta ja synnyttää uusia ohjaustarpeita ja - toiveita.


Yleensä liikkumistaidon ohjaus on tavoitteiltaan ja menetelmiltään yksilöllistä. Ohjaaja ja opiskelija sopivat yhdessä ohjauksen tavoitteista ja etenevät suunnitelman mukaisesti, huomioiden

- opiskelijan näkötilanteen sekä itsenäisen liikkumisen taidot

- opiskelijan tarpeet ja toiveet

- opiskelijan terveydentilan ja muut liikkumiseen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät.

Ohjaussuunnitelmaa ja tavoitteita voidaan ohjauksen edetessä muuttaa ja täsmentää yhteisestä sopimuksesta. Näkövammaisen liikkumisen perustaitojen ohjaus voi tapahtua ryhmissä (esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseilla), jolloin oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ohjaajan ja muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmäohjauksen suunnittelussa huomioidaan ryhmäläisten lähtökohdat ja toiveet sekä ympäristön tarjoamat harjoittelupuitteet.