• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Mielen hyvinvointi -levittämishanke 2012-2014

Mielen hyvinvointi -levittämishanke 2012-2014

Mielen hyvinvointi -levittämishanke päättyi 30.4.2014.

Mielenterveystaitoja oppilaitoksiin
Mielen hyvinvointi -levittämishanke tähtää oppilaitokseen, jossa opiskelijat ja työntekijät voivat hyvin. Hankkeessa mielenterveys nähdään elämäntaitona ja uudistuvana voimavarana. Oppilaitos voi olla mielenterveyttä tukeva oppimis­ympäristö, jossa mielen hyvinvoinnin tietoja ja taitoja voidaan oppia ja opettaa.
Jokaisen voimavaroja on tärkeää vahvistaa, jolloin myös mahdollisia ongelmia ehkäistään etukäteen. Materiaali-sivulta löydät tietoa ja helppokäyttöisiä välineitä mielenterveyden edistämiseen omassa oppilaitoksessa.

Hyvinvoiva oppilaitos -toimintamalli
Hankkeessa luotu Hyvinvoiva oppilaitos -toimintamalli nojaa mielen­terveys­taitojen oppimiseen, voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen, yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentamiseen ja turvaverkon varmistamiseen. Tutustu Hyvinvoiva oppilaitos -toimintamalliin.

Mielen hyvinvointi -levittämishanke (2012-2014)
Mielen hyvinvointi -levittämishankkeessa tietoa, taitoja ja hyviä käytäntöjä mielenterveyden edistämisestä on pyritty jalkauttamaan oppilaitoksiin valtakunnallisilla ja oppilaitoskohtaisilla Hyvinvoiva oppilaitos -koulutuksilla. Hyviä mielenterveyden edistämisen käytäntöjä on luotu ja jaettu muun muassa keskustelufoorumeiden, konsultoinnin ja workshopien avulla.

Mielen hyvinvointi -levittämishanketta rahoittaa Opetushallitus ESR-rahoituksella. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto ja Suomen Mielenterveysseura toimii hankkeessa mielenterveyden asiantuntijana.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Leppävaaran lukio, Niilo Mäki Instituutti, Optima, Sataedu, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Vantaan ammattiopisto Varia.

Vaikuttavuustutkimus
Mielen hyvinvointi -levittämishankkeessa (2012-2014) toteutettiin vaikuttavuus­tutkimus yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Hankkeessa järjestettyjen koulutusten ohessa toteutettiin kyselytutkimus, jonka avulla kerättiin tietoa Hyvinvoiva oppilaitos -materiaalin ja koulutusten vaikutuksista. Tutkimuksessa seurattiin erityisesti koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden asenteissa ja toiminnassa tapahtuneita muutoksia.

Tutkimuksen päätulokset
Tutkimuksen mukaan valtaosa koulutukseen osallistuneista opetus- ja opiskelijahuollon henkilöistä koki saaneensa Hyvinvoiva oppilaitos -koulutuksesta lisää ideoita mielenterveysasioiden käsittelyyn tai apua niiden opettamiseen koulussa. Tätä antia olivat muun muassa kentän tarpeita vastaavat valmiit materiaalit sekä uuden mielenterveyteen liittyvän ymmärryksen ja tiedon karttuminen.(Määttä 2014.)

Koulutus näytti vaikuttaneen myös osallistujien toimintaan ja asenteisiin: osallistujat kertoivat käyttävänsä huomattavasti aiempaa enemmän aikaa yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Opiskelijan mielenterveys­taitojen lisääminen koettiin entistä tärkeämmäksi samalla, kun koulutettavien tunne omien mielenterveystaitojen riittävyydestä vahvistui. (Määttä 2014.)

Katso tutkimuksen päätulokset kokonaisuudessaan.

Mielen hyvinvointi -hankkeeseen liittyvät materiaalit ja julkaisut.

Mielenterveystaitoja oppilaitoksiin -nettisivut.

Voimavarojen talo

Lisätietoja:
Ulla Ruuskanen,
kehityspäällikkö
puh. 040 542 5866
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi