• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

AMKE:n innovaatiohanke

AMKE:n innovaatiohanke käynnistyy syksyllä 2012

Keskuspuisto ammattiopisto on mukana AMKE:n innovaatiohankkeessa, jossa tavoitteena on ammatillisen koulutuksen osaamisen kehittäminen käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäjänä.

Hankkeessa kehitetään oppilaitoksen strategiaa, toimintatapoja ja johtamista innovaationäkökulmasta, kehitetään innovaatiopedagogiikkaa ja käytännön työvälineitä opettamiseen ja yritysyhteistyöhön, kehitetään seutuyhteistyötä ja tuodaan ammatillinen toinen aste selkeämmin osaksi seudun innovaatioita ja yritystoimintaa tukevaa toimijaverkkoa. Hankkeiden tulokset ja tuotteet kootaan ammatillisen koulutuksen innovaatiokäsikirjaksi.

Työskentely tapahtuu kehittämisfoorumeissa, joissa yhdistetään käytännönläheistä innovaatiotoimintaa koskevaa uusinta tutkimustietoa ammatillisen koulutuksen arjen vaatimuksiin ja ideoihin. Osallistuvien oppilaitosten foorumityöskentelyn lisäksi osa työskentelystä tapahtuu oppilaitoskohtaisesti sen tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin keskittyen.