• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > SENSO (SEKSO) - seksuaalisuuteen liittyvät sosiaaliset tarinat seksuaalikasvatuksessa ja ohjauksessa 1.3.2012-31.12.2014

SENSO (SEKSO) - seksuaalisuuteen liittyvät sosiaaliset tarinat seksuaalikasvatuksessa ja ohjauksessa 1.3.2012-31.12.2014

Projekti toteutetaan, jotta kehitysvammaisten tai autismikirjon henkilöiden ja heidän parissaan työskentelevien lähihenkilöiden ja ammattilaisten tietoisuus seksuaalisuuden ja siihen liittyvien turvataitojen merkityksestä syventyy sekä valmiudet niiden käsittelyyn vahvistuisivat. Vammaisille henkilöille itselleen, heidän kanssaan työskenteleville lähihenkilöille ja ammattihenkilöstölle tarvitaan konkreettista, koulutus- ja perehdytysmateriaalia seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä turvataidoista. Materiaalin tulee olla saatavilla selkokielisenä ja myös kuvamateriaalien (sosiaaliset tarinat) avulla tuotettuna. Tarvitaan kehittämistyötä, että seksuaalikasvatus tulee luonnolliseksi osaksi kasvatus- opetus ja kuntoutustoimintaa.

Tarvitaan asiakastyöhön selkeää ja havainnollista menetelmää ja materiaalia seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelyyn niin ryhmässä kuin yksilötasollakin.

Tarvitaan kehittämistyötä, että aiheeseen liittyvä materiaali ja toimintamenetelmät ovat kaikkien tietoa tarvitsevien käytettävissä. (verkkosivusto) Tarvitaan koulutusta, jolla tuotettu materiaali ja toimintamenetelmät saadaan osaksi toimivaa arkea.


Hankkeen tavoitteena on :

  • Seksuaalisanastoon liittyvien kuvasymbolien luominen.
  • Aihealueittain seksuaalisuuteen liittyvien sosiaalisten tarinoiden rakentaminen
  • Sekso - selkokielinen ja kuvallinen, seksuaalisiin turvataitoihin opastavan opetuspaketin luominen.
  • Koulutuksen organisointi ja järjestäminen kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden kanssa työskenteleville sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille.
  • Sekso - ajokortin ja Sekso - sertifikaatin luominen, lanseeraus ja käyttöön otto.
  • Seksuaalisuuteen liittyvät sosiaaliset tarinat seksuaalikasvatuksessa ja -ohjauksessa - verkkosivuston luominen.
  • Sekso - opetusvideoiden kuvaaminen.