• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Laatua! Topin ja näyttöjen ohjaukseen, arviointiin ja dokumentointiin 1.1.2012-31.12.2012

Laatua! Topin ja näyttöjen ohjaukseen, arviointiin ja dokumentointiin 1.1.2012-31.12.2012

Hankkeen tavoitteet


1) Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen työpaikoilla - Laadunvarmistusmenettelyn kehittäminen

Laadunhallintajärjestelmä -laadunvarmistusmenettely- liittyy ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan, jonka mukaan ammatillisilla oppilaitoksilla tulee olla laadunhallintajärjestelmä vuoteen 2015 mennessä. Laadunhallintajärjestelmä kattaa myös työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt. Toimintaa ohjaa CQAF-laadunhallintamallin viitekehys johon kehitystyö pohjautuu. Hankkeessa tullaan kehittämään laadunvarmistusmenettelyjä, joilla saadaan varmistettua toiminnan laatu käytännössä ja jonka pohjalta voidaan havaita työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen parantamisalueet ja tehdä tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Laadunvarmistusmenettelyn toimivuutta arvioidaan myös yhteistyössä työssäoppimisen verkoston kanssa. Työssäoppimisen verkostoon kuuluvat Oulun seudun ammattiopisto, Pohjois-karjalan ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, kalajokilaakson kuntayhtymä ja Turun ammatti- instituutti.


2) Työnantajien koulutus

Järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta jolla edistetään ohjaus- ja arviointiosaamista työyhteisöissä. Hanke keskittyy erityisesti pk-yrityksiin ja pieniin työpaikkoihin. Keskuspuiston ammattiopiston kokemuksen mukaan erityisesti jalkautuvat koulutusmuodot ovat pienten yritysten suosiossa, koska ne mahdollistavat työpaikkaohjaajakoulutusten järjestämisen työn ohessa. Toinen erinomaisesti toimiva tapa toteuttaa työpaikkaohjaajakoulutusta on ollut risteilyseminaari. Hankkeessa tullaankin toteuttamaan sekä jalkautuvan mallin mukaista koulutusta, että risteilykoulutusta.


3) Opiskelijahallintojärjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen toimimaan
etäkäyttöjärjestelmän Wilman kautta

Wilman kehittäminen niin, että sekä työssäoppiminen että ammattiosaamisen näytöt ovat käytettävissä järjestelmän puitteissa. Tavoitteena myös näyttö- ja top-rekistereiden tulosteiden mahdollistaminen Wilman kautta. Hankkeessa mahdollistetaan myös TOP-sopimusten kehittäminen osaksi primusjärjestelmää. Osio toteutetaan verkostoyhteistyössä työssäoppimisen verkoston kanssa.