• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Yhteiset toimintatavat erityistä tukea tarvitsevien tutkinnonsuorittajien tutkintosuorituksissa 1.8.2011-31.12.2012

Yhteiset toimintatavat erityistä tukea tarvitsevien tutkinnonsuorittajien tutkintosuorituksissa 1.8.2011-31.12.2012

Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan huomioimista aikuiskoulutuksessa näyttötutkinnon suorittamisen aikana. Tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevia tutkinnonsuorittajien tasa-arvoista kohtelua arvioinnissa ja heidän tarpeidensa joustavaa huomioonottamista. Arvioijien perehdyttämiseen tuotetaan aineistoa, jonka avulla lisätään arvioijien ymmärrystä erilaisista tutkinnon suorittajista sekä monipuolisten arviointimenetelmien hallintaa.


Hankkeen toteutuksessa verrataan eri tutkinnonjärjestäjien käytäntöjä vertailun kohteena olevissa prosesseissa, joita ovat tutkintotilaisuuksien järjestäminen ja arviointi sekä tulosten levittäminen. Sidosryhmien vaatimukset tutkinnonjärjestäjille otetaan huomioon yhteisten prosessien suunnittelussa haastattelemalla työelämän arvioijia, opettaja- arvioijia, tutkinnonsuorittajia ja tutkintotoimikuntien jäseniä. Malleja prosessien toteutukseen etsitään avoimesti eri aloilta. Kerättyjen tietojen pohjalta kuvataan ideaaliprosessi tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja arviointiprosessista. Ideaaliprosessi toimii yhteisenä hyvänä käytäntönä tutkinnonjärjestäjien järjestämissuunnitelmien kautta sitä mukaa, kun järjestämissuunnitelmia päivitetään ja uusi malli saadaan osaksi kaikkien tutkintojen sopimuksia ja käytäntöjä. Ideaaliprosessi julkaistaan yhteistyöseminaarissa ja oppilaitosten www-sivuilla.


Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto, muina hankkeen yhteistyöoppilaitoksina toimivat Ammattiopisto Luovi, Bovallius- ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto.