• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Polku (I-IV) - ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen 2011-2015

Polku (I-IV) - ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen 2011-2015

POLKU (I-IV) on Helsingin kaupungin opetusviraston koordinoima hanke, jonka päätavoitteena on läpäisyn tehostaminen ja keskeyttämisten ehkäisy. Hankeverkostoon kuuluu Keskuspuiston ammattiopiston lisäksi Stadin ammattiopisto sekä Helsingin Diakoniaopisto.

Hankkeessa kehitetään työvaltaisia ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä kehitetään opitun tunnustamisen ja tunnistamisen menetelmiä. Tarkoituksena on löytää sellaisia joustavia toimintatapoja, jotka tukevat tai nopeuttavat opiskelijan opintojen läpäisyä. Uudistuksilla mahdollistetaan opintojen suorittaminen työvaltaisesti, atto-opintojen integrointi ammatillisiin sisältöihin sekä opiskelijan erityisen tuen tarpeen yksilöllinen huomioiminen.

Hankkeessa kehitetään opetusta ja oppimisen tukea opiskelijoiden erityistarpeiden huomioimiseksi opintojen alussa, opintojen aikana ja niiden loppuvaiheessa. Hankkeessa kehitetään rakenteita, jotka mahdollistavat opiskelijoiden opintojen vauhdittamisen tarvittaessa jossakin toisessa, hankkeessa olevassa oppilaitoksessa tai muissa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä esim. työpajoilla. KPAO tarjoaa esimerkiksi nk. ponnahdusjaksoja.

Keskuspuiston ammattiopiston erityisrooli suhteessa kumppanioppilaitoksiin:
- tarjota hankekumppaneille erityisopetukseen ja sen toteuttamiseen liittyvää konsultaatiota ja mentorointia sekä pedagogista valmennusta
- tarjota hankekumppaneille työhönvalmennusyksikön tarjoamia palveluita (esim. työvalmentajien palvelut) opiskelijoiden työssäoppimisen tukemiseen
Lisätietoja:
Hanna Lankinen
projektipäällikkö
puh. 040 482 2606
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi