• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

DECORS - Leonardo da Vinci liikkuvuushanke

Keskuspuiston ammattiopistossa käynnistyy syksyllä 2012 DECORS-opiskelijaliikkuvuushanke. Hankkeen apurahansaajat ovat Keskuspuiston ammattiopiston erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, jotka suorittavat toisen asteen ammatillista perustutkintoa seuraavilla koulutusaloilla: hotelli-, ravintola- ja catering-ala, kiinteistöpalvelu, verhoilu- ja sisustuskoulutusala, av-viestintä sekä kotityö- ja puhdistuspalvelu. Opiskelijaliikkuvuushanke on tarkoitettu kyseisten alojen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille. DECORS-hanke toteutetaan lukuvuosina 2012-2013 ja 2013-2014, jonka aikana yhteensä 35 opiskelijaa ja 7 tukihenkilöä suorittaa ulkomaanjakson. Opiskelijavaihdot suoritetaan pienissä ryhmissä ja vaihtojaksoilla on mukana yksi tukihenkilö Keskuspuiston ammattiopistosta. Vaihtojaksot ovat pituudeltaan 2 viikkoa.

Liikkuvuushankkeen kohdeoppilaitoksia ovat City College Plymouth (Englanti), Klaipeda Dressmaking and Service Business School (Liettua), Slottsbergsgymnasiet (Ruotsi), Fjölbrautaskóli Suðurnesja (Islanti) sekä Strední odborné ucilište (Tšekin tasavalta). Hankkeen ensimmäiset vaihdot toteutetaan syksyllä 2012, jolloin toteutetaan hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijavaihto Englantiin, av-viestinnän opiskelijavaihto Ruotsiin sekä kiinteistöpalveluiden opiskelijavaihto Islantiin. Keväällä 2013 toteutetaan cateringalan opiskelijavaihto Ruotsiin, kotityö- ja puhdistuspalveluiden opiskelijavaihto Tšekin tasavaltaan sekä sisustusalan opiskelijavaihto Liettuaan. Hankkeen viimeinen vaihto toteutetaan syksyllä 2013 Tšekin tasavaltaan. Tällöin lähtijöinä ovat catering-alan opiskelijat.

DECORS-liikkuvuushankkeen tavoitteena on opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen. Hankkeen tavoitteena on myös kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen, vieraiden kielten käyttöön sekä kohtaamaan vieraita kulttuureita. Opiskelijavaihtoon kuuluu kotimaassa suoritettava kieli- ja kulttuurivalmennus, joka antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää kohdemaan kieltä ja kulttuuria.