• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > KAMU - kaveri maahanmuuttajalle

KAMU - kaveri maahanmuuttajalle

Hanke on päättynyt.

Kamu on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama, kaksivuotinen hanke (2013-14). Sitä toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kalliolan setlementti.

Kamu-hanke rakentuu Service Learning -toimintamalliin, jossa yhteistyötä tekevät oppilaitos ja toinen organisaatio, jonka asiakkaat voivat hyötyä yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on edistää Service Learning -toimintamallin käyttöä Suomessa laajemminkin.

KAMU-hankkeen toiminnan ytimessä ovat Kamu-kaveriparit, jotka muodostetaan Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista ja Metropolian sosionomiopiskelijoista. Kamu-toiminnalla on tarkoitus tukea Keskuspuiston opiskelijoiden Suomeen kotoutumista. Metropolian opiskelijoiden opintoihin sisältyy vapaaehtoistyön jakso, jonka voi suorittaa toimimalla Kamu-hankkeessa. Kamu-parina toimiminen voi syventää ymmärrystä esimerkiksi oppimisvaikeuksista, maahanmuutosta ja Service Learning -toimintamallista.

Kevään 2013 aikana Metropolian opiskelijat suunnittelivat innovaatio-opinnoissaan kotoutumista edistäviä pelejä, jotka ottavat huomioon kulttuurierot ja erilaiset oppimisen haasteet. Ennen Kamu-kaveriparien muodostamista Metropolian opiskelijat ovat osallistuneet Kalliolan järjestämään vapaaehtoistyön koulutukseen ja Metropolian ja Keskuspuiston opiskelijat voivat tutustua toisiinsa tapaamalla ryhmässä ja pelaamalla kyseisiä pelejä. Myöhemmin Kamu-parit tapaavat kahdestaan tai pienessä ryhmässä vuoden ajan.

Kamusta on mahdollista saada tukea mallin soveltamiseen myös muihin organisaatioihin. Katso lisää hankkeesta ja materiaaleista http://kamu.metropolia.fi/