• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > TEOT TUTUIKSI 14.6.2013-30.4.2015

TEOT TUTUIKSI 14.6.2013-30.4.2015

Teot tutuiksi -hankkeessa kehitetään ja levitetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan sekä työnantajia, työyhteisöjä että työntekijöitä työllistämisen eri vaiheissa.

Hankkeen avulla edistetään myös työssä olevien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työhyvinvointia, uralla etenemistä sekä yleensä heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskuntaan tekemällä omien kykyjensä ja taitojensa mukaista työtä. Samalla vahvistetaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

Kehitettyjä menetelmiä:

Työnantajavaikutusten arviointi

Mallin avulla yrityksen edustaja voi yhdessä työllistämisen asiantuntijan kanssa arvioida, mitä vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisellä on yritykselle. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tarkastellaan vaikutuksia mm. yrityskuvaan, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, työyhteisöön ja työnjakoon sekä tuotteisiin ja palveluihin.

Työanalyysi

Työanalyysin avulla voidaan kartoittaa työpaikalta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Työanalyysi auttaa tekemään näkyväksi työn luonnetta ja työn ammattitaidolle ja työkyvylle asettamia vaatimuksia. Tehtävistä saatua tietoa voidaan hyödyntää myös töiden suunnittelussa, uudelleen organisoinnissa tai työntekijöiden perehdyttämisessä. Lisäksi työanalyysia voidaan hyödyntää opinnollistamisen apuvälineenä, kun suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työanalyysi toteutetaan hankkeessa kehitetyn lomakkeen avulla. Siinä kuvataan työtehtävät ja työolosuhteet työpaikalla. Työanalyysin pohjalta voidaan tarvittaessa laatia työohjekortteja jonkin työtehtävän suorittamista varten. Työanalyysin laatii työllistämisen asiantuntija yhdessä työpaikan edustajien kanssa.Valmiina vastaan ottamaan -työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus tarjoaa työnantajalle osatyökykyisen työntekijän työllistämisessä tarpeellista tietoa ja tukea. Valmennus kehittää myös työyhteisön valmiuksia perehdyttää ja opastaa erityistä tukea tarvitsevaa työntekijää. Valmennus on tarkoitettu yrityksille ja muille organisaatioille, jotka jo työllistävät osatyökykyisen henkilön tai harkitsevat työllistämistä.

Videotarinat

Tarinoita työstä ja sen tekijöistä -videot ovat katsottavissa YouTubessa osoitteessa http://www.youtube.com/playlist?list=PLJW2Oqgzv4zsJjYpU4CaNFUFMP1DJ7-6Q


Haluaisitko omaan työyhteisöösi valmennusta, työanalyysin tai työnantajavaikutusten arvioinnin? Kiinnostuitko kehitetyistä menetelmistä ja haluaisit opastusta niiden käyttöön? Ota yhteyttä: projektipäällikkö Hanna Lankinen, 040 482 2606, etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi

Teot Tutuiksi -hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto. Mukana ovat Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Oulun seudun ammattiopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja sillä toteutetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää.

 


Lisätietoja:
Hanna Lankinen
projektipäällikkö
puh. 040 482 2606
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi


Katso tarinoita työstä ja sen tekijöistä -videot YouTubessa http://www.youtube.com/playlist?list=PLJW2Oqg
zv4zsJjYpU4Ca
NFUFMP1DJ7-6Q