• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Osaava 4 - Työniloa osaamisesta

Osaava 4 - Työniloa osaamisesta


Osaava 4 -projekti on jatkoa Osaava (KPAO ei mukana), Osaava 2 ja Osaava 3 -projekteille, joissa on toteutettu henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä vuodesta 2010 alkaen. Osaava 4 -projektissa kehittämistä jatketaan kahdella osa-alueella: tietoyhteiskuntaosaamisen kehittäminen ja asiantuntijuuden kehittäminen.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksessa mahdollistaa yksilöllisen oppimispolun toteutumista. Opetushenkilöstön tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitojen kehittäminen on tärkeää. Perusedellytyksenä tieto- ja viestintäteknologian strategian jalkautumiselle osaksi suunnitelmallisesti johdettua oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittämistä on esimiesten kouluttaminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Osaava 4 -projektissa kehitetään verkoston opetushenkilöstölle räätälöity tietotyötutkintokoulutus ja esimiehille tvt-osaamisen johtamisen koulutusohjelma. Koulutukset pilotoidaan projektin aikana.

Ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämisluvissa on erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävä, mikä tarkoittaa asiantuntijapalveluiden toteuttamista yleisille ammatillisille oppilaitoksille ja muille sidosryhmille. Koulutusten ja konsultaatioiden kysyntä yleisille ammatillisille oppilaitoksille on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Aiemmissa Osaava-projekteissa on jo toteutettu asiantuntijakoulutuksia. Asiantuntijuuden jatkokoulutustarve liittyy sekä uusien asiantuntijoiden valmentamiseen että jo tehtävässä toimivien asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen. Projektin aikana laaditaan verkoston asiantuntijoille suunnattu, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä asiantuntijuuden kehittämisohjelma.

Osaava 4 -projektin lopullinen pitkän aikavälin tavoite on tuottaa edellytyksiä opiskelijoiden mahdollisimman hyvään oppimiseen. Lyhyen aikavälin tavoitteena on lisätä esimiesten ja opetushenkilöstön tvt-käytön osaamista sekä opettajien valmiuksia toimia asiantuntijoina tavallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Osaava 4 -hankkeen sisällöt ja kehittämistoimenpiteet liittyvät sekä osaamista ylläpitävien ra-kenteiden vahvistaminen oppilaitoksissa että osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen keinoin. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan osaamisen kehittämisen eri tasot: johta-misosaaminen, kehittämisosaaminen sekä ammatillinen osaaminen. Esimiesten sitouttaminen kehittämiseen on huomioitu kaikissa osa-alueissa. Kehittämisen osa-alueita ovat:

1.Tietoyhteiskuntaosaamisen kehittäminen / koko verkosto
a)Kehitetään verkoston esimiehille TVT-osaamisen johtamisen koulutusohjelma, joka on pilotoidaan hankkeen aikana.
b)Kehitetään verkoston opetushenkilöstölle räätälöity tietotyötutkintokoulutus, joka pilotoidaan hankkeen aikana.

2.Asiantuntijuuden kehittäminen / koko verkosto
a)Laaditaan verkoston asiantuntijoille suunnattu asiantuntijuuden kehittämisohjelma