• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Osaava Future


1. OPetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen nuorten oppetuksen ja ohjauksen menetelmien käytössä (mediakasvatus, verkkopedagogiikka, mobiilipedagogiikka ja sosiaalinen media) - Nuorisopeda
2. Nuorten koulutustarjonnan mallintamisosaamisen lisääntyminen palvelumuotoilun keinoin (nuorten oppisopimus, hyvinvointiteknologia)- Nuoriso-opso
3. Vertaismentoroinnin osaamisen pilotoiminen ja vakiinnuttaminen työssäkehittymisen tukena - KPAO ei ole mukana
4. Informaatikoiden sekä ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamisen uudistaminen (uudistuva kirjasto, laajennettu oppimisympäristö) - Nuorten olohuone
5. Verkostomallin luominen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja koulutusorganisaatoiden kehittämisessä
6. Voimavaralähtöisyys - iloa ja voimavaroja tuottava pedagogiikka

Hankkeen blogista lisätietoa: http://osaavafuture.blogspot.fi/