• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > ToPo - työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 2013-2014

ToPo - työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 2013-2014

ToPo-hanketta koordinoi Helsingin kaupungin opetusvirasto. Kumppaneina mukana ovat Keskuspuiston ammattiopiston lisäksi Koulutuskeskus Salpaus, Ammattiopisto Tavastia sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen tavoitteena on:

1.Luoda työpaikalla tapahtuvan oppimisen työskentely-ympäristöstä pedagoginen oppimisympäristö tietoteknologialla ja uusilla pedagogisilla käytänteillä
2.Työssäoppimisen uusien oppimismenetelmien kehittäminen, jotka hyödyntävät TVT:tä
3.Kehittää suunnittelutyökaluja työpaikalla tapahtuvan kompetenssipohjaisen oppimisprosessin suunnitteluun
4.Kehittää työssäoppimisen ohjausta iPadeilla / muilla padeilla, tableteilla ja mobiililaitteilla
5.Kehittää ohjauksen menetelmiä ja työtapoja sekä työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen
6.Hyödyntää erilaisia ohjauksen ympäristöjä ja uutta pedagogiikkaa video-ohjauksessa, virtuaaliympäristössä ja simulaatio-oppimisessa
7.Kehittää ePortfolio työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja sen dokumentoimiseen
-hyödyntäminen ammattiosaamisen näyttöjen/arvioinnin tukena
-uudet arviointimenetelmät sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja siitä seuraavan osaamisen näkyväksi tekeminen
-ePortfolio on oman osaamisen näkyväksi tekemisen ja markkinoinnin väline työnhaussa ja valmistumisen jälkeen
8. Huomioida erityisryhmät sekä pedagoginen yksilöllistämistä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
9. Integroida ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Lisätietoja: Hanna Lankinen, projektipäällikkö

Lisätietoja:
Hanna Lankinen
projektipäällikkö
puh. 040 482 2606
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi