• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Erityisen osaava työpaikkaohjaaja 2014-2015

Erityisen osaava työpaikkaohjaaja 2014-2015

Erityisen osaava työpaikkaohjaaja on OKM:n rahoittama hanke, jota koordinoi Bovallius-ammattiopisto. Keskuspuiston ammattiopiston lisäksi hankekumppanina on Kiipulan ammattiopisto. Keskuspuiston ammattiopistossa hankkeen kehittämiskumppanina toimii lisäksi Helsingin Yrittäjät ry.

Hankkeen toimenpiteet:

1. Keskuspuiston ammattiopisto osallistuu hankkeessa mukana olevien organisaatioiden väliseen työpaikkaohjaajakoulutusmallien sekä niihin liittyvien materiaalien kartoittamiseen ja jakamiseen. Helsingin Yrittäjät ry tarjoaa asiantuntemuksensa mallien ja materiaalien soveltuvuudesta käytännössä erityisesti mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin.

2. Työpaikkaohjaajakouluttajia perehdytetään erilaisiin tapoihin toteuttaa työpaikkaohjaajakoulutusta. Kouluttajakoulutus antaa valmiudet toteuttaa työpaikkaohjaajakoulutuksia esimerkiksi ammatillisten opettajien omien työelämäkontaktien tarpeisiin pohjaten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen yhteydessä.

3. Työpaikkaohjaajakoulutuksia toteutetaan alueellisesti yhteistyössä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa. Koulutuksia toteutetaan kahdella erilaisella tavalla:

- Jalkautuvat työpaikkaohjaajakoulutukset kytketään esimerkiksi opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä tapahtuviin ohjauskäynteihin.

- 1-2 kertaa lukuvuodessa järjestetään kaikille aloille ja yrityksille avoimia seminaarimuotoisia koulutuksia. Koulutus ositetaan moduleihin, joista osallistujat voivat valita haluamansa sisällöt tarpeidensa mukaisesti.

Kouluttajina toimivat kouluttajakoulutukseen osallistuneet asiantuntijat. Tavoitteena on, että yrittäjille ja työyhteisöille pystytään tarjoamaan yksilöllisesti mitoitettu työpaikkaohjaajakoulutus, johon osallistuminen on kustannustehokasta, aidosti yritystä ja työyhteisöjä hyödyttävää sekä tarjoaa riittävät tiedot (erityis)opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin.

4. Hankkeessa kehitetyt työpaikkaohjaajien koulutusmallit, sisällöt ja -materiaalit kootaan "Parhaat käytännöt erityistä tukea tarvitsevien ohjaukseen työpaikalla" -julkaisuksi työpaikkoja sekä työpaikkaohjaajakouluttajia varten.

5. Hankkeessa toteutetaan myös muita työelämäyhteistyön kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten työpaikkaohjaajien ja yrittäjien kahvitilaisuuksia. Tilaisuuksien tarkoituksena on edistää oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä, verkostoitua uusien työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa sekä markkinoida työpaikkaohjaajakoulutuksia.

Lisätietoja: Hanna Lankinen, projektipäällikkö

Lisätietoja:
Hanna Lankinen
projektipäällikkö
puh. 040 482 2606
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi