• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Hyvä homma

Hankkeen tavoitteena on vastata ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien, oppimisympäristöjen ja toimintatapojen muutokseen. Hankkeessa vastataan (nyky)nuorten työelämän vaatimuksiin oppimisen ja ammattiin kasvun sekä työllistymisen näkökulmasta.

Hankkeessa kehitetään myös uusia työssäoppimisen ohjaukseen ja työllistymiseen liittyviä käytänteitä ja työelämäyhteistyötä, etsitään ja kehitetään tukitoimia työssäoppimiseen, kehitetään työssäoppimisesta jatkumo, joka tukee opiskelijoiden työllistymistä ammatillisten opintojen jälkeen.

Projektin kotisivut: http://www.hyvahomma.com/