• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Soveltava liikuntakasvatus

Laadukkaaseen liikunnan opetukseen osallistuminen on jokaisen oppilaan oikeus. Soveltavan liikuntakasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa kaikkien nuorten ja aikuisten osallistuminen liikuntaan. 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan noin 70 %:lla kaikista erityistä tukea tarvitsevista nuorista on vaikeuksia useammalla kuin yhdellä oppimisen osa-alueella. Usein myös motoriikan alueella on haasteetta. Yhdessä otamme haasteet vastaan, tuemme, kehitetämme ja sovellamme opetusta niin, että kaikki pääsevät mukaan!

Keskuspuiston Ammattiopiston Valmentavan koulutuksen liikuntatiimi on tuottanut Soveltavan liikuntakasvatuksen verkkomateriaalipankin.

Materiaalipankista löytyy vinkkejä soveltavan liikunnanopetuksen toteuttamiseen kuvien ja videoiden avulla. Materiaalipankista löytyy myös erilaisia lyhyitä jumppavideoita, tutkimustietoa ja hyödyllisiä linkkejä aiheesta.

Soveltava liikunta -linkkejä:

Soveltava liikuntakasvatus -blogi


Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja