• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > LaTu – Laatua ja turvaa verkostossa, 2.6.2014–31.12.2015

LaTu – Laatua ja turvaa verkostossa, 2.6.2014–31.12.2015

LaTu – Laatua ja turvaa verkostossa -hankkeen tavoitteena on kehittää koko työpaikalla tapahtuvan oppimisen oppimis- ja ohjausprosessin sekä ammattiosaamisen näyttöjen laatua. Kehittämistyössä huomioidaan koulutusalakohtaiset erot ja kehittämistarpeet sekä tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän edustajien kanssa.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on työturvallisuuden edistäminen oppilaitosten sisäisissä sekä ulkoisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Hankkeessa kehitetään työturvallisuutta edistäviä toimintatapoja ja materiaaleja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota alakohtaisiin painotuksiin sekä sovellettavuuteen erilaisiin työ- ja oppimisympäristöihin.

Tavoitteena on myös edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen ja ammatillisen kasvun edellytyksiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Keskuspuiston ammattiopistossa hanketta toteutetaan kone- ja metallialalla, jossa kehitetään työturvallisuutta edistäviä toimintatapoja ja -materiaaleja, luodaan uusia yrityskumppanuuksia sekä kartoitetaan työanalyysia hyödyntäen työpaikkojen työtehtäviä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunhallinnan näkökulmasta.


Keskuspuiston ammattiopisto koordinoi hanketta. Osatoteuttajina hankkeessa mukana ovat Kainuun ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Omnian ammattiopisto sekä Vantaan ammattiopisto Varia.

Lisätietoja:

Hanna Lankinen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi

puh. 040 482 2606