• Ammatillinen aikuiskoulutus

 
 

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkintokoulutusta järjestetään sekä ns. tavallisena aikuiskoulutuksena että Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa sekä Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa. Tavalliseen aikuiskoulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset hakijat iästä ja taustasta riippumatta. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan voidaan valita opiskelijoiksi ainoastaan 20-29-vuotiaita hakijoita, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa suoritettuna.

Ammattialan kuvaus
Sisustaja on sisustusalan ammattilainen, joka kykenee osallistumaan laaja-alaisesti alan työtehtäviin, kuten sisärakennus-, maalaus-, puusepän- ja verhoilutöihin. Sisustajalta edellytetään myös muoto- ja tyylitajua sekä hyvää näkökykyä ja värisilmää.

Ammattitaidon kuvaus

Sisustajan ammattiin valmistava perustutkinto on koulutusta, joka antaa käytännön valmiudet ja osaamisen tehdä sisustustöitä sekä toimia sisustus- ja rakennusalan liikkeiden myyntityössä.

Tutkinnon osat


Pakolliset osat:

 • sisärakennustyöt
 • sisustustyöt
 • kalusterakentaminen
 • maalaus- ja päällystystyöt
 • sisustusverhoilu

Valinnaiset osat (kolme valittava):

 • sisustuslaatoitus
 • rakennusten koristemaalaus
 • huonekelujen kunnostaminen
 • huonekaluverhoilu
 • verhojen ja varjostimien valmistaminen

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan päätoimisena päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-2 vuotta.

Kustannukset
Opetushallitukselle suoritettava näyttötutkintomaksu on 58 euroa. Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa koulutus on maksuton.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä sisustajana toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia voi olla valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • hyvät sosiaaliset taidot: työ sisältää asiakaspalvelua ja työskentelyä eri ammattiryhmien kanssa
 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Opiskelijaksi haetaan suoraan tämän hakuohjelman kautta.

HUOM! Heinäkuussa ei ole hakua aikuiskoulutukseen.

Lisätietoja
opettaja Ilkka Immonen, puh. 040 900 0211, ilkka.immonen@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki

Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi