• Ammatillinen aikuiskoulutus

 
 

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkintokoulutusta järjestetään sekä ns. tavallisena aikuiskoulutuksena että Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa.

Tavalliseen aikuiskoulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset hakijat iästä ja taustasta riippumatta.

Jos olet maahanmuuttajataustainen henkilö ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon  osia osana Maahanmuutajien osaamisohjelmaa (MAO). Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen voi auttaa työllistymisessä. Ohjelma mahdollistaa monenlaisten tukitoimien tarjonnan. Voit opiskella myös joustavasti työn ohessa ja hankkia ammatillisen pätevyyden itsellesi.

Ammattialan kuvaus
Sisustaja on sisustusalan ammattilainen, joka kykenee osallistumaan laaja-alaisesti alan työtehtäviin, kuten sisärakennus-, maalaus-, puusepän- ja verhoilutöihin. Sisustajalta edellytetään myös muoto- ja tyylitajua sekä hyvää näkökykyä ja värisilmää.

Ammattitaidon kuvaus

Sisustajan ammattiin valmistava perustutkinto on koulutusta, joka antaa käytännön valmiudet ja osaamisen tehdä sisustustöitä sekä toimia sisustus- ja rakennusalan liikkeiden myyntityössä.

Tutkinnon osat


Pakolliset osat:

 • sisärakennustyöt
 • sisustustyöt
 • kalusterakentaminen
 • maalaus- ja päällystystyöt
 • sisustusverhoilu

Valinnaiset osat (kolme valittava):

 • sisustuslaatoitus
 • rakennusten koristemaalaus
 • huonekelujen kunnostaminen
 • huonekaluverhoilu
 • verhojen ja varjostimien valmistaminen

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan päätoimisena päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-2 vuotta.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä sisustajana toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia voi olla valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • hyvät sosiaaliset taidot: työ sisältää asiakaspalvelua ja työskentelyä eri ammattiryhmien kanssa
 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Opiskelijaksi haetaan suoraan tämän hakuohjelman kautta.

HUOM! Heinäkuussa ei ole hakua aikuiskoulutukseen.

Lisätietoja
opettaja Ilkka Immonen, puh. 040 900 0211, ilkka.immonen@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki

Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi