• Ammatillinen aikuiskoulutus

 
 

Sisustusalan ammattitutkinto

Sisustusalan ammattitutkintoa järjestetään sekä ns. tavallisena aikuiskoulutuksena että Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa.

Tavalliseen aikuiskoulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset hakijat iästä ja taustasta riippumatta.

Jos olet maahanmuuttajataustainen henkilö ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon  osia osana Maahanmuutajien osaamisohjelmaa (MAO). Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen voi auttaa työllistymisessä. Ohjelma mahdollistaa monenlaisten tukitoimien tarjonnan. Voit opiskella myös joustavasti työn ohessa ja hankkia ammatillisen pätevyyden itsellesi.

 

Ammattialan kuvaus
Sisustusalan koulutuksen saaneita tarvitaan sisustusrakennustöissä mm. remonttiliikkeissä tai asiakaspalvelutehtävissä remonttitarvikeliikkeissä.

Ammattitaidon kuvaus
Sisustusalan ammattitutkintoa suorittamaan valitaan todennäköisimmin henkilö, jolla on kokemusta ammattialalla toimimisesta. Sisustusalan koulutus on tarkoitettu rakennus- tai puualalla työskenteleville tai näistä aloista kokemusta omaaville.

Sisustusalan koulutusohjelmassa paneudutaan sisä- ja huonetilojen seinien, lattioiden ja kattojen rakenteiden korjaus- ja muutostöihin. Opitaan mm. väliseinien purkua ja rakentamista, putkien kotelointia, ovien ja ikkunoiden asentamista sekä listoitustöitä.

Näyttely- tai esittelytilan rakentaminen valinnaisessa tutkinnon osassa rakennetaan sekä puretaan messuosastoja ja näyttelyjä.

Tutkinnon osat

 • sisäpintakäsittelyt
 • sisustusrakentaminen
 • näyttely- tai esittelytilan rakentaminen
 • kalusteiden asentaminen

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan päätoimisena päiväkoulutuksena.

Kustannukset

Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 200 euroa.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä sisustajana toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia voi olla valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • hyvät sosiaaliset taidot: työ sisältää asiakaspalvelua ja työskentelyä eri ammattiryhmien kanssa
 • alan työkokemus ammattitutkintotasolle valittaessa
 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Opiskelijaksi haetaan suoraan tämän hakuohjelman kautta

Lisätietoja
opettaja Ville Linkola, puh. 050 372 6623, ville.linkola@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki