• Ammatillinen aikuiskoulutus

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatillinen aikuiskoulutus > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala > Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa: Kuntoutumisen tukeminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tutkinnon osa: Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen on lähihoitajatutkinnon tutkinnon osa, joka on nyt mahdollista suorittaa erillisenä opintokokonaisuutena. Koulutus järjestetään sekä ns. tavallisena aikuiskoulutuksena että Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa.

Tavalliseen aikuiskoulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset hakijat iästä ja taustasta riippumatta.

Jos olet maahanmuuttajataustainen henkilö ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon  osia osana Maahanmuutajien osaamisohjelmaa (MAO). Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen voi auttaa työllistymisessä. Ohjelma mahdollistaa monenlaisten tukitoimien tarjonnan. Voit opiskella myös joustavasti työn ohessa ja hankkia ammatillisen pätevyyden itsellesi.


Mihin koulutus antaa valmiudet?
Kuntoutumisen tukemisen -tutkinnon osa antaa valmiuksia työskennellä avo- tai laitoshoidon ympäristöissä, joissa ohjataan ja tuetaan eri-ikäisiä kuntoutujia.

Työympäristöjä voivat olla: 

 • vanhainkodit ja palvelukeskukset
 • vammaisille henkilöille suunnatut asumisen tai työtoiminnan ympäristöt
 • mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen yksiköt
 • lastensuojelun yksiköt
 • erityispäiväkodit ja -koulut

Koulutus suoritetaan näyttötutkintona. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta työssäoppimisesta. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa.

Kuntoutumisen tukemisen -tutkinnon osa on mahdollista sisällyttää sellaisenaan lähihoitajatutkintoon.

Keskuspuiston ammattiopistossa tarjoamme mahdollisuutta hakeutua erillisen haun kautta suorittamaan hierojan ammattitutkintoa. Kuntoutumisen tukeminen –tutkinnon osa sisällytetään tällöin valinnaisena tutkinnon osana hierojan ammattitutkintoon.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä:

 • SORA –lainsäädäntö

Fyysinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti

Psyykkinen terveydentila

 • arvioidaan yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on
 • elämänhallinnan taitojen arviointi

Valintaa tukevia tekijöitä

 • vahvat sosiaaliset taidot ja kiinnostus ihmisiä kohtaan
 • kiinnostus terveyttä, hyvinvointia ja ihmiskehoa kohtaan
 • vahva motivaatio
 • riittävät opiskelutaidot ja kielitaito 

Hakeminen
Opiskelijaksi haetaan suoraan tämän hakuohjelman kautta.

Lisätietoja:
opettaja Anna-Kaisa Hallikainen, puh. 040 648 2300, anna-kaisa.hallikainen@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka
Tenholantien toimipaikka Tenholantie 12, 2. krs. 00280 Helsinki