• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Erityisen hyvän opetuksen aika, 2014-2015

Erityisen hyvän opetuksen aika, 2014-2015


Hankkeessa kehitettiin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa sekä edistää opetushenkilöstön ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Tavoitealueet:

1. opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen
2. opiskelijoiden oppimisen, arjen hallinnan tukemisen ja yhteisöllisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön edistäminen
3. opetushenkilöstön henkilökohtaisen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen ja oppilaitosten välisen vertaistuen kehittäminen

Hankkeen erityisenä painopisteenä on uudistuvan nivelvaihekoulutuksen (ns. VALMA-koulutuksen) moduulien toteuttamisessa tarvittavan osaamisen lisääminen (=oppimistaidot, arjenhallintataidot, sosiaaliset taidot, toimintakyvyn tukeminen).

Toisena painopistealeena oli kehittää yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa inklusiivisen, esteettömän ja hyvinvoivan oppimisympäristön saavuttamiseksi.

Hanke toteutettiin 2014-2015 Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta koordinoi Validia Ammattiopisto ja muina toteuttajina olivat Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto.

Lisätietoja hankkeesta: Satu Lehtinen, satu.lehtinen@keskuspuisto.fi, p. 050 362 9517