Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Kansainväliset hankkeet > Srijon - Ammatillisen koulutuksen ja työmahdollisuuksien luominen SWACin koulujen nuorille aikuisille Bangladeshissa

Srijon - Ammatillisen koulutuksen ja työmahdollisuuksien luominen SWACin koulujen nuorille aikuisille Bangladeshissa

Projekti on Keskuspuiston ammattiopiston ensimmäinen kehitysyhteistyöprojekti. Sitä rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö. Projektin päätavoitteena on kehittää ammatillista opetusta ja luoda työllistymismahdollisuuksia autismin kirjon nuorille SWACIn (The Society for the welfare of Autistic Children)kouluilla Dhakassa ja Rangamatin heimoalueella Bangladeshissa.

Projekti perustuu Autismi- ja Aspergerliiton ja SWACin Prerona-projektin saavutuksiin vuosina 2007–2014. Prerona-projektia rahoitti Suomen ulkoasiainministeriö.

Prerona-projekti mallitti valmentavat opinnot SWACin kouluille vuosina 2012–2014. Uudessa projektissa kehitetään autismin kirjon nuorten työmahdollisuuksia ja suunnitellaan tulevaa työ- ja toimintakeskusta hyödyntäen Prerona-projektin keräämää tietoa. Keskuspuiston ammattiopisto oli  Preronan tärkein yhteistyökumppani Suomessa projektivuosien aikana. Keskuspuisto oli kiinnostunut aloittamaan uuden projektin SWACin kanssa, koska se tarjoaa jatkokoulutusta autismin kirjon nuorille täällä Suomessa. 

The SWAC – Society for the Welfare of Autistic children

SWAC perustettiin vuonna 2000 autismin kirjon lasten vanhempien toimesta. Tavoitteena oli kouluttaa ja kuntouttaa lapsia ja nuoria ja tehdä heistä aktiivisia kansalaisia paikalliseen yhteiskuntaan. Tänä päivänä SWAC in tavoitteena on myös luoda autismin kirjon nuorille työmahdollisuuksia ja osallisuutta yhteiskuntaan. Useimmat SWACin yhdistyksen jäsenistä ovat koulun oppilaiden vanhempia tai sukulaisia. SWAC on voittoa tavoittelematon, vapaaehtoinen kansalaisjärjestö ja pioneeri omalla sarallaan. Se on tarjonnut palveluja autismin kirjon ihmisille jo 15 vuoden ajan. SWAC on myös tärkeä autismitietoisuuden levittäjä Bangladeshissa.

Projektin tavoitteet ja toiminnat

Projekti edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja demokratiaa, vähentää eriarvoisuutta ja edistää vähemmistöjen oikeuksia kehittämällä ammattikoulutusta ja luomalla työmahdollisuuksia autismin kirjon nuorille aikuisille Dhakassa ja Rangamatin heimoalueella. Projektin hyödynsaajaryhmät ovat autismin kirjon nuoret aikuiset SWACin koululla, heidän perheensä, sukulaiset ja SWACin koulun opettajat.

Projektin tavoitteet:

-Työvalmentaja, jonka tavoitteena on etsiä työtä nuorille ja luoda työnantajayhteyksiä, aloittaa työnsä SWACin koululla. Työvalmentaja koulutetaan työhönsä.

-SWACin koulujen työtoiminnalle tehdään selkeä struktuuri ja toimintamalli ja nuorille luodaan mahdollisuuksia turvalliseen ja merkitykselliseen aikuisuuteen.

- SWACin koulujen henkilökunta resursoidaan ja koulutetaan niin, että he voivat toteuttaa työ- ja opetustoimintaa autismin kirjon aikuisille.

 -SWAC sai Bangladeshin hallitukselta ja paikalliselta pankilta lahjoituksena palan maata v.2013. Tontille on tarkoitus rakentaa työ- ja toimintakeskus. Arkkitehtuurinen suunnitelma tehdään yhdessä paikallisen ja suomalaisen arkkitehdin kanssa v.2015.

- Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti omien verkostojensa toimintaan ja sopeutumisvalmennus perheille mallitetaan SWACiin paikallisen kontekstin mukaisesti suomalaisen koulutustyöryhmän tukemana.

-Autismitietoisuuskampanjoita nuorten työllistymiseen liittyen järjestetään maanlaajuisesti yhdessä SWACin sisaryhdistysten kanssa.

Projektin toiminnat:

-SWACin henkilökunnan resurssointi ja koulutus, oppimisen seuranta ja arviointi

-Suomalaisen koulutustyöryhmän  vierailu Bangladeshissa syksyllä 2015

-Arkkitehtuurisen suunnitelman tekeminen tulevalle työ- ja toimintakeskukselle yhdessä paikallisen ja suomalaisen arkkitehdin kanssa

-Työvalmentaja koulutetaan työskentelemään SWACissa. Hänen tehtävänsä on etsiä työtä SWACin koulun oppilaille ja kouluttaa paikallisia työnantajia.

- Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti omien verkostojensa toimintaan.

- Sopeutumisvalmennus mallitetaan SWACiin paikallisittain suomalaisen koulutustyöryhmän tukemana

- Autismitietoisuuskampanjoita  autismin kirjon ihmisten työllistymisestä järjestetään maanlaajuisesti yhdessä SWACin sisaryhdistysten kanssa .

Lisätietoa:

 http://www.autism-swac.org/

https://www.facebook.com/autismswac

http://www.autismiliitto.fi/projektit/paattyneet_projektit/prerona/prerona-projekti