• Valmentava koulutus

 
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta opiskelun ja lomien aikana 2016-2017

Ohjeet hakijoille & opiskelijan huoltajille

Keskuspuiston ammattiopiston työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuoden koulupäivien aikana. Lisäksi järjestetään loma-ajan päivätoimintaa oppilaitoksen syys- ja joululomalla.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä loma-ajan päivätoimintaa järjestetään seuraavissa toimipaikoissa:
Arlan toimipaikka, Haavikon toimipaikka, Lassilan toimipaikka, Keravan toimipaikka, Tanhuan toimipaikka, Porvoon toimipaikka, Vantaan toimipaikka.

Päivätoimintaan voi osallistua sellaiset opiskelijat, jotka:

  • asuvat kotona
  • tarvitsevat aamuisin tai iltapäivisin hoitopaikan huoltajien työssäkäynnin tai vastaavan syyn takia (esim. itsenäisesti lähtö kotoa / saapuminen kotiin ei onnistu)

Koulupäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 14.30 (maanantaista torstaihin) ja 13.00 (perjantaisin), mikäli yksilöllisesti ei ole sovittu muusta aikataulusta. Lähiopetuksen määrä ja opetusajat vahvistetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä aamuisin klo 7.30–9.00 ja iltapäivisin klo 14.30–17.00 (perjantaisin klo 13-17).

Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti täydennyskoulutusta ja yhteistoimintaa. Tästä syystä perjantaisin enintään kerran kuussa ei järjestetä iltapäivätoimintaa. Tiedot päivistä jolloin iltapäivätoimintaa ei järjestetä saa toimipaikoista, ja ne ovat tiedossa koko lukuvuoden ajalle etukäteen. Päivät ilmoitetaan oppilaitoksen www-sivuilla. Oppilaitoksen loma-aikoina järjestetään loma-ajan päivätoimintaa: syyslomalla, joululomalla sekä kesälomalla juhannukseen saakka.

Päivätoiminnan järjestäminen edellyttää opiskelijan kotikunnan maksusitoumusta. Maksusitoumuksessa tulee näkyä mahdolliset rajaukset (viikoittainen aika, loma-ajat), sekä laskutusosoite. Mikäli tarvitset aamu- ja iltapäivätoimintaa tai loma-ajan päivätoimintaa, ota yhteys sosiaalityöntekijään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asian selvittääksesi. Ilmoita päivätoiminnan tarpeesta myös oppilaitokseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan käytännön järjestelyistä vastaavat toimipaikkojen vastaavat ohjaajat.
ks yhteystiedot kohdasta http://www.keskuspuisto.fi/telmatoimipaikat

Maksusitoumukset toimitetaan osoitteella:
Keskuspuiston ammattiopisto
Terttu Kangas
Tenholantie 10, 00280 Helsinki

Lisätietoja: Antti Aavikko, koulutusjohtaja
antti.aavikko@keskuspuisto.fi


Laskutus ja tiedot kunnille

Antti Aavikko, koulutusjohtaja
antti.aavikko@keskuspuisto.fi
puh. 040 353 9415

Laskutus:
Terttu Kangas, toimistosihteeri
terttu.kangas@invalidisaatio.fi
puh. 040 661 3088


Poikkeusaikataulut lukuvuonna 2016-2017

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä on lukuvuonna 2016-2017 seuraavat poikkeukset toimipaikoittain. Kyseisinä päivinä ei järjestetä iltapäivätoimintaa. Aikataulumuutokset johtuvat henkilöstön yhteistoiminnasta ja koulutustilaisuuksista. Lisätietoja saa toimipaikkojen vastaavilta ohjaajilta.

Syksy 2016

Päivät jolloin toimipaikassa

EI JÄRJESTETÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTAA:

Toimipaikka

elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

Arla

-

2.9.

7.10.

11.11.

9.12.

Haavikko

-

2.9.

7.10.

11.11.

9.12.

Hyvinkää


2.9.

7.10.

11.11

9.12.

Kerava Klondyke

-

2.9.

7.10.

11.11.

9.12.

Lassila

-

23.9.

14.10.

18.11.

9.12.

Lohja

-

Porvoo

-

2.9.

7.10.

11.11.

9.12.

Vantaa

26.8.

30.9.

28.10.

25.11.

16.12.

Kevät 2017

Päivät jolloin toimipaikassa

EI JÄRJESTETÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTAA:

Toimipaikka

tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

Arla

13.1.

10.2.

17.3.

7.4.

12.5.

Haavikko

13.1.

10.2.

17.3.

7.4.

12.5.

Hyvinkää

13.1.

10.2.

17.3.

7.4.

12.5.

Kerava Klondyke

13.1.

10.2.

17.3.

7.4.

12.5.

Lassila

20.1.

10.2.

24.3.

21.4.

12.5.

Lohja


Porvoo

13.1.

10.2.

17.3.

7.4.

12.5.

Vantaa

27.1.

17.2.

31.3.

28.4.

19.5.