• Valmentava koulutus

 
 

Soveltava liikuntakasvatus

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) sisältyy runsaasti soveltavaa liikunnan opetusta ja arkiliikuntaa. Soveltavan liikuntakasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen, onnistuminen ja liikunnan ilo toimintakyvystä riippumatta. 

Keskuspuiston ammattiopistossa liikuntakasvatus nähdään erittäin merkittävänä opiskelijan toimintakykyä ja oppimisen tavoitteita tukevana toimintana. Fyysisen toimintakyvyn ja kunnon sekä sopivan vireystilan ylläpitämisen lisäksi liikunnan kautta voidaan rakentaa sosiaalisia suhteita ja harjoitella toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sosiaalisen toimintakyvyn kehittyminen on usein jopa tärkein liikuntatuntien tavoitteista. Liikunta tarjoaa monipuolisia onnistumisen elämyksiä, jotka edistävät myönteisen minäkuvan kehittymistä. Yksittäinen liikuntatunti tai -tuokio voi sisältää useita eri tavoitteita, ja jokaisella osallistujalla on omansa.

Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset tavoitteet ja tuen tarpeet; Esimerkiksi aistitoimintaan liittyvät herkkyydet, toiminnalliset (fyysis-motoriset) tavoitteet ja rajoitteet, tunnetaitojen kehittyminen sekä tiedolliset oppimistavoitteet. Liikuntakasvatuksen yhteydessä saadaan esimerkiksi tietoteknisten taitojen tai matematiikan taitojen opetukselle toiminnallinen viitekehys.  

Keskuspuiston ammattiopistossa opiskelijoiden ja opetushenkilöstön tukena toimii soveltavan liikunnan Soveli-asiantuntijatiimi, joka tarjoaa liikunnanopetuksen tukipalveluja.

Tukea on tarjolla mm. liikuntasuunnitelmien laadintaan, yksittäisten liikuntatuntien suunnitteluun ja toteutukseen sekä yksilöllisiin motoriikan erityistarpeisiin. Järjestämme lisäksi liikuntatapahtumia ympäri lukuvuoden.

Lisätietoja SOVELI-tiimin asiantuntijoilta:

liikunnan lehtori Erwin Borremans
erwin.borremans@keskuspuisto.fi
puh. 040 707 0869

Soveltavan liikunnan blogi: http://soveltavaliikunta.blogspot.fi

Löydät meidät myös instagramista: soveltavaliikunta #soveli

Tietoa tapahtumista: Oittaa-päivät, perheliikuntapäivät, hiihtokoulut, urheilukarnevaalit, liikuntavastaavien tapaamiset: