• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Be prepared

Hankkeen tavoitteena on koota koulutuksenjärjestäjien kokemuksia kansainväliseen vaihtoon lähtevien opiskelijoidenkohtaamista ongelmista ja haasteista sekä niihin löydettyjä ratkaisumalleja ja hyviä käytänteitä. Aineistosta laaditaan julkaisu sekä materiaalia internetiin draamapedagogiikan menetelmää hyödyntäen.

Hankkeessa kootaan koulutuksenjärjestäjien kokemuksien pohjalta tapauskuvauksia ja esimerkkejä haastavista tilanteista ja sekä kehitetään ja kuvataan niiden ratkaisuksi löydettyjä toimintamalleja. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan myös toimijoiden kokemuksia, aineistoja ja ohjeita vaihtojaksoihin liittyen.

Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden, kv-yhteyshenkilöiden ja ohjaavien opettajien valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen ja tilanteiden jälkihoitoon. Ottamalla mukaan myös muita tukitoimijoita oppilaitoksissa (kuten oppilashuolto, terveyspalvelut, opinto-ohjaus), voidaan luoda yhteistyötoimintamalleja käytännön tilanteita varten. Toiminta-mallien luominen lisää toimijoiden kriisitietoisuutta ja käytännönläheisten ohjauksen työkalujen avulla voidaan ennaltaehkäistä kv-jaksojen keskeyttämisiä sekä muita vaihtoihin liittyviä haasteita.

Hankkeessa tuotetuista malleista ja toimintakuvauksista kootaan julkaisu, joka käännetään sekä ruotsiksi että englanniksi. Se on käytettävissä sekä sähköisenä että painettuna versiona. Tämän lisäksi laaditaan videoita, joita voidaan hyödyntää eri oppilaitoksissa kv-jaksoille lähtevien opiskelijoiden ohjaustilanteissa ja kansainvälisyyshenkilökunnan perehdyttämisessä.

Hanketta koordinoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja sitä rahoittaa opetushallitu.